Často kladené otázky k solárnemu systému

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Súčasné konštrukčné systémy umožňujú inštaláciu slnečných kolektorov na akýkoľvek druh strechy. Strecha by však mala byť v dobrom technickom stave. Ani sklon strechy v podstate nie je problém, lebo konštrukčné systémy sa vedia prispôsobiť tak šikmej, ako aj rovnej streche. 

Áno, je. Typický solárny systém na Slovensku poskytne 50 – 60 %, resp. aj 70 % požadovanej teplej vody pre domácnosti. Pritom v lete je to až 100 %, na jar, resp. v jeseni 30 – 50 % a v zimnom období iba 10 – 20 %. V tomto období solárny systém vodu iba predhrieva, no obyčajne je solárny zásobník napojený na kotol ústredného kúrenia a v spolupráci s ním pomáha šetriť na drahom elektrickom ohreve.

Vo všeobecnosti (aj z bezpečnostných dôvodov) je snaha dosahovať teploty od 55 až do 70 °C. Nie je nijako zvlášť ťažké prekročiť aj teplotu 100 °C, resp. aj viac, ale znižuje sa tým celková efektivita kolektorov a takéto teploty v domácnostiach ani nemajú zmysluplné využitie.

Ideálna orientácia je smerom na juhozápad. V prípade núdze, resp. aj účelovo je možné i riešenie umiestnenia kolektorov aj na fasáde objektu.
Zhruba jedna tretina klientov sa živo zaujíma aj o možnosti použitia solárneho termického systému pre potreby vykurovania objektov. Aj úplné solárne vykurovanie by bolo teoreticky z technickej stránky možné zrealizovať, je však nevyhnutné zdôrazniť, že vo všeobecnosti sa solárnym vykurovaním myslí iba solárne prikurovanie (temperovanie), resp. ide o podporu existujúcej vykurovacej sústavy s podielom solárnej frakcie max. do 35 % počas bežného roka. Nad touto hodnotou sa vstupné investičné náklady dostávajú na takú úroveň, že v súčasných podmienkach by sa výsledná cena získaného solárneho tepla pohybovala v úrovniach, ktoré by mnohokrát iba dosť problematicky dokázali konkurovať cenám vyprodukovaným konvenčným vykurovacím systémom. Avšak racionálne nadimenzovaná solárna sústava, aktívne spolupracujúca s konvenčným vykurovacím zariadením, dokáže vyprodukovať dostatok tepla pre potreby teplej úžitkovej vody (TÚV) a navyše hlavne v prechodných obdobiach (jarné a jesenné mesiace) dosahuje veľmi uspokojivé výsledky v podpore (nahrádzaní) prioritného vykurovacieho systému. Projekčne, investične, konštrukčne a rozmerovo je solárna sústava pre potreby solárneho prikurovania + TÚV výrazne náročnejšia ako zariadenie iba pre potreby TÚV, preto je prinajmenšom vhodné všetky technicko-ekonomické náležitosti prebrať s odborníkmi ešte pred začatím realizácie takéhoto projektu.
Solárny systém je riadený podľa viacerých teplotných snímačov a prietokomerov, takže pracuje úplne automaticky.
Predpokladaná reálna životnosť by mala dosiahnuť 30 rokov.
Jediné náklady na údržbu predstavuje výmena teplonosnej nemrznúcej kvapaliny raz za 6 – 8 rokov.
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.