Nová ponuka SSE Opravár | SSE

Vylepšujeme službu SSE Opravár

Neustále sa snažíme skvalitňovať naše služby, aby boli pre vás ešte výhodnejšie. Preto sme sa rozhodli výrazne rozšíriť rozsah pomoci asistenčnej služby SSE Opravár a SSE Opravár PLUS, pričom cena zostala rovnaká.

SSE Opravár (základný balík) sme rozšírili o pomoc inštalatéra, pokrývača, sklenára, vzduchotechnika, tesára, zámočníka a o krytie v prípade poškodenia požiarom, výbuchom, dymom, nepriaznivým počasím, vlámaním či vandalizmom. Aby bolo zabezpečenie vašej domácnosti ešte výhodnejšie, zrušili sme limity pre jednotlivé krytia havarijných situácií, pričom max. suma 200 eur za jednorazovú opravu zostala zachovaná.

Vyšší variant služby SSE Opravár PLUS sme, okrem obdobných vylepšení ako pri základnom balíku, rozšírili aj o odstraňovanie škodcov, ako sú napríklad myši alebo šváby, ale aj odstraňovanie hniezd osí, včiel a sršňov. Rovnako sme zrušili čiastkové limity pre jednotlivé krytia havarijných situácií, pričom max. suma 800 eur za jednorazovú opravu zostala zachovaná.

Pozrite si prehľadné porovnanie jednotlivých variantov:

SSE Opravár

SSE Opravár PLUS

Pôvodný

Nový, vylepšený
SSE OPRAVÁR
Pôvodný Nový, vylepšený
SSE OPRAVÁR PLUS
CENA ZA SLUŽBU 1 €/mesiac
(12 € ročne)
1 €/mesiac
(12 € ročne)
1,90 €/mesiac
(22,80 € ročne)
1,90 €/mesiac
(22,80 € ročne)

Suma jednorazovej
opravy, t. j. celkový limit
na jednu poistnú udalosť

200 € na príjazd a prácu
+ 40 € na drobný materiál.

V prípade opravy plynového kotla max. 80 € na každú poistnú udalosť a max vek kotla 7 rokov.

200 € na každú poistnú udalosť
(zahŕňa príjazd, prácu, materiál)
800 € na príjazd a prácu
+ 80 € na drobný materiál
800 € na každú poistnú udalosť
(zahŕňa príjazd, prácu, materiál)

Pomoc elektrikára

ÁNO

ÁNO ÁNO ÁNO
Pomoc plynára ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Pomoc kurenára ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Pomoc inštalatéra - ÁNO ÁNO ÁNO
Pomoc zámočníka (nezahŕňa dvere na aute) - ÁNO ÁNO ÁNO
Pomoc sklenára - ÁNO ÁNO ÁNO
Pomoc pokrývača - ÁNO - ÁNO
Pomoc tesára - ÁNO - ÁNO
Pomoc vzduchotechnika - ÁNO - ÁNO
Odškodnenie v prípade omeškania príchodu opravára ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Zaistenie náhradného ubytovania a sťahovacích služieb - ÁNO ÁNO ÁNO
Poistné krytie aj v prípade poškodenia požiarom, výbuchom, dymom, nepriaznivým počasím, vlámaním a vandalizmom - ÁNO - ÁNO
Pomoc pri napadnutí škodcami (myši, potkany, šváby a i.) - - - ÁNO
Pomoc pri odstránení hniezd ôs, včiel a sršňov - - - ÁNO
Pomoc pri oprave spotrebiča - - - ÁNOPrihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.