Plynové kondenzačné kotly sú dlhodobo dobrou voľbou, Plynový kondenzačný kotol, Produkty a služby, Domácnosti, Stredoslovenská energetika

Plynové kondenzačné kotly sú dlhodobo dobrou voľbou

Vykurovanie plynom patrí medzi najvyužívanejšie a najkomfortnejšie spôsoby, ako získať v dome teplo a teplú vodu. Hoci nesporné výhody plynu zatienil v poslednom období nárast dopytu po obnoviteľných zdrojoch energie, najmä po tepelných čerpadlách a fotovoltike, plynové kotly sa opäť hlásia k slovu. Stále totiž platí, že správne navrhnutý moderný plynový kondenzačný kotol môže byť nielen komfortným a spoľahlivým riešením, ale aj ekologickým a ekonomicky výhodným zdrojom tepla pre dom či byt. 

Zostať pri plyne sa stále vypláca

Pri akejkoľvek rekonštrukcii systému vykurovania aj pri uvažovaní, či plyn predsa len nevymeniť za iný zdroj energie, treba myslieť na to, že dostatočne vykúriť domácnosť v chladných zimných dňoch si vyžaduje dostatočne výkonný zdroj tepla.

V súčasnosti sú veľmi populárne najmä tepelné čerpadlá. Predstavujú naozaj pokročilú a prepracovanú technológiu, napriek tomu však pri veľmi nízkych vonkajších teplotách svojím výkonom často nepostačujú a treba ich doplniť dodatočným zdrojom tepla (elektrické vykurovanie, krb, záložný plynový kotol). Okrem toho, že už samotné tepelné čerpadlo je násobne drahšie riešenie ako plynový kotol, doplnenie vykurovacieho systému o ďalší – dodatočný zdroj tepla investíciu do nového systému vykurovania ešte viac navýši. Nehovoriac o ďalších špecifických podmienkach prevádzky tepelných čerpadiel, ktoré si vyžadujú aj významné stavebné úpravy. Naproti tomu moderný plynový kotol zvládne vykúriť a zabezpečiť teplú vodu aj v tých najchladnejších dňoch celkom samostatne, bez ďalších dodatočných zdrojov tepla. A to aj pre naozaj veľký rodinný či bytový dom. Preto platí, že ak ste doposiaľ na vykurovanie využívali starší typ plynového kotla, ekonomicky najvýhodnejším riešením bude pre vás – z hľadiska počiatočných investícií – nahradenie starého plynového kotla novým, s kondenzačnou technológiou a oveľa lepšou účinnosťou. Je veľmi pravdepodobné, že vďaka podstatne vyššej účinnosti vám potom postačí aj kotol s menším výkonom.

Keď nový, tak určite kondenzačný

Ak teda starý kotol dosluhuje, má výpadky, je nespoľahlivý, technicky zastaraný, prípadne už jeho výkon nezodpovedá potrebe tepla a teplej vody pre vašu domácnosť, nie je nad čím premýšľať. Výmenou tradičného plynového kotla staršieho dáta výroby za nový kondenzačný plynový kotol môžete len získať: komfortnejšie a bezpečnejšie riešenie, dlhé roky stabilnej bezporuchovej prevádzky aj výrazné úspory energetických nákladov. Klasické plynové kotly využívajú na ohrievanie vykurovacej vody a prípravu teplej vody iba jednoduché spaľovanie plynu. Ide síce o jednoduchú a overenú technológiu, no faktom je, že pri takomto spôsobe vykurovania veľká časť vyrobeného tepla „utečie“ z domu cez komín spolu s horúcimi spalinami bez akéhokoľvek úžitku. Účinnosť napríklad dvadsaťročného klasického plynového kotla sa pohybuje len niekde okolo 75 percent, pri nesprávnom prevádzkovaní kotla je to často ešte výrazne menej. Moderný kondenzačný kotol však pracuje s účinnosťou 97 až 98 percent. Obsahuje totiž tepelný výmenník, v ktorom dokáže takmer všetko teplo obsiahnuté v horúcich spalinách získať späť a následne ho použiť na predhrievanie vratnej vody (spiatočky) vykurovacieho systému. Vďaka tomu sa potom pri ďalšom zohrievaní vykurovacej vody na požadovanú teplotu minie výrazne menej plynu. Úspora spotreby plynu pri využití plynového kondenzačného kotla zvyčajne dosahuje približne 30 percent. A to už je úspora, ktorá prispeje k rýchlej návratnosti vstupnej investície, či dokáže vykompenzovať (dokonca dvojnásobne) napríklad aj tohtoročný nárast ceny plynu pre domácnosti o 15 percent.

Čo treba pri výmene kotla vedieť a zvážiť

Najdôležitejším parametrom plynového kondenzačného kotla je jeho výkon. Závisí predovšetkým od veľkosti vykurovaného priestoru, typu vykurovacieho systému (radiátory, podlahové vykurovanie, kombinácia) a takisto aj izolačných vlastností stavebných konštrukcií, teda od toho, či je dom alebo byt zateplený. Správny návrh výkonu kondenzačného kotla je kľúčový pre optimálnu prevádzku a energetickú efektívnosť. Nechajte si s návrhom poradiť, dobrý dodávateľ vám s projektovaním správnych hodnôt a výberom zodpovedajúceho výkonu, prípadne aj konkrétneho modelu kotla rád pomôže.

Vedzte, že na finančnú náročnosť výmeny starého kotla za nový kondenzačný bude mať vplyv aj stav vášho komína. Vzhľadom na režim kondenzácie vodnej pary na vodu, musí byť totiž ​​nielen tepelný výmenník v kondenzačných kotloch, ale aj komínová konštrukcia vyrobená z antikorózneho materiálu. Ak ste to ešte neurobili, zrejme bude potrebné komín vyvložkovať. Do úvahy treba vziať tiež možnosť odvodu kondenzátu do kanalizácie pod úrovňou kotla alebo prípadnú potrebu kondenzát prečerpávať, čo by znamenalo dodatočné náklady. Výslednú cenu realizácie ovplyvní aj to, či budete potrebovať nový zásobník na teplú vodu alebo využijete existujúci, či bude treba vymeniť aj izbové termostaty, ale aj ďalšie technické podmienky a potreby konkrétnej domácnosti. Vyberte si zodpovedného dodávateľa technológie, vezme ich všetky do úvahy.

O bezpečnosť dodávok plynu sa netreba báť

V posledných mesiacoch patrili ceny a dodávky plynu aj elektriny k najdiskutovanejších témam v spoločnosti. Prvotné obavy verejnosti v súvislosti s neistými dodávkami ruského plynu sa podarilo odstrániť nákupom od iných zahraničných dodávateľov, rovnako sa vytratili aj obavy z nekontrolovaného rastu cien plynu pre domácnosti. Situácia sa síce ešte stále stabilizuje, no už teraz sa dá povedať, že bezpečnosť dodávok plynu na Slovensko je dnes vyššia ako v minulosti.
Ak k tomu pridáme fakt, že plyn je – a v ďalších rokoch bude – nenahraditeľným energetickým zdrojom pre viaceré priemyselné odvetvia a veľké výrobné závody, niet pochýb, že je v štátnom záujme zabezpečiť jeho nákup v dostatočnom množstve. A domácnosti z tejto situácie môžu len profitovať. Mimochodom, vedeli ste, že Slovensko je druhou najplynofikovanejšou európskou krajinou? Plyn je zavedený v 77 percentách miest a obcí na Slovenku a prístup k zemnému plynu má tak až 94 percent obyvateľov našej krajiny. Vyššiu mieru plynofikácie obytných sídel má už len Holandsko.

Viac informácií o plynových kondenzačných kotoloch od SSE nájdete na sse.sk/plynovykotol.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.