Nahlásenie stavu elektromera

Ak máte na odbernom mieste nainštalovaný IMS (inteligentný merací prístroj), nie je potrebné odpočet nahlasovať.
Ak je Vaše odberné miesto neprístupne, odpočet môžete nahlásiť prostredníctvom svojho prevádzkovateľa:

Stav vášho elektromera môžete nahlásiť telefonicky:

 

Zákaznícka linka

0850 166 007

Zákaznícka linka

0850 333 999

Zákaznícka linka

0850 123 312

Pre nahlásenie si pripravte:

  • stav vášho elektromera (toto číslo nájdete zobrazené na vašom elektromere),
  • EIC odberného miesta (váš identifikačný údaj, ktorý nájdete vo svojej faktúre v časti ,,Údaje o odbernom mieste")