Dôležitá informácia k vyúčtovaniu združenej dodávky elektriny pre bývalých zákazníkov spoločnosti Slovakia energy a BCF

24. 2. 2022

Vážení zákazníci,

radi by sme Vám poskytli bližšie informácie k vyúčtovaniu združenej dodávky elektriny, ktorú pre Vaše odberné miesto počas režimu dodávky poslednej inštancie zabezpečovala naša spoločnosť.

Obsahom zásielky, ktorá vám bola doručená, je vyúčtovacia faktúra, opravná faktúra, prípadne rozpis preddavkových platieb.

Ak máte na vyúčtovacej faktúre nedoplatok, nie je potrebné uhrádzať ho. Na účely platby použite, prosím, údaje výlučne z opravnej faktúry. Ak ste už nedoplatok z vyúčtovacej faktúry uhradili, môžete nás kontaktovať e-mailom na domacnosti@sse.sk s požiadavkou na vrátenie alebo preúčtovanie platby.

Ak máte na opravnej faktúre nedoplatok, uhraďte ho, prosím, v dátume splatnosti na niektorý z našich bankových účtov. Údaje na úhradu nájdete priamo na prvej strane faktúry, v rámiku s názvom Finančné vysporiadanie.

Ak máte na opravnej faktúre preplatok, bude Vám vrátený v dátume splatnosti tejto faktúry.

Ak Vám bol spolu s faktúrami doručený aj rozpis preddavkových platieb, nájdete v ňom všetky údaje potrebné pre úhradu záloh na nasledujúce obdobie, to znamená sumu, variabilný symbol, dátum splatnosti a číslo účtu našej spoločnosti. Pokiaľ Vám rozpis preddavkových platieb spolu s faktúrou nebol doručený, zostáva naďalej platná výška zálohy, ktorú ste si s našou spoločnosťou dohodli pred fakturáciou. Ak si želáte zmeniť výšku preddavkovej platby, môžete využiť našu zákaznícku eZónu SSE a požiadavku zadať rýchlo a pohodlne online na sse.sk/ezona.
 

Ďakujeme vám za pochopenie.

Tím SSE

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.