Zraneným zvieratám v Zázrivej pomáha aj Zelená energia od SSE

23. 2. 2022

Väčšina dodávky elektriny na Slovensku pochádza z konvenčných, t. j. neobnoviteľných zdrojov – najmä z jadrových, plynových a uhoľných elektrární, ktoré najmä emisiami CO2, dusíka a síry, výrazne poškodzujú životné prostredie.

Služba Zelená energia od SSE umožňuje našim zákazníkom odoberať elektrinu, ktorá je vyrobená výhradne z obnoviteľných zdrojov energie. Ak sa domácnosť, odoberajúca elektrinu od SSE, pre túto službu rozhodne, celých 100 % jej spotreby je krytých elektrinou, vyrobenou zdrojmi energie, ako sú napríklad voda, slnko alebo biomasa, a to priamo na Slovensku.

Stredoslovenská energetika navyše, v rámci kampane Zelená energia, za každú aktivovanú službu venovala v roku 2021 Záchrannej stanici a ekocentru v Zázrivej sumu 1 €.
Sme veľmi radi, že sme tak v mene všetkých zelených domácností mohli záchrannej stanici odviesť čiastku vo výške 3 513 eur!

Záchranná stanica pomáha zraneným a chorým zvieratám z regiónu severného a stredného Slovenska.
Zaoberá sa ich liečbou, rehabilitáciou a prípravou k ich opätovnému návratu do prirodzeného životného prostredia.

Podľa slov pána Metoda Maceka, správcu záchrannej stanice, „získané financie sú pre stanicu cenným zdrojom a budú využité na zabezpečenie každodenného chodu stanice a podporu jej činnosti“. 

 

Záchranná stanica Zázrivá

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.