Zelená domácnostiam od SSE je späť a štátna podpora je ešte výhodnejšia, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

Zelená domácnostiam od SSE je späť a štátna podpora je ešte výhodnejšia

14. 12. 2023

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 opäť podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Zelená domácnostiam od SSE je späť a štátna podpora inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je vyššia ako v predchádzajúcej výzve.

Nový národný projekt, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov. Vlastníci rodinných a bytových domov vo všetkých regiónoch Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.

V novom projekte bude aj naďalej platiť podmienka, že poukážka môže pokryť maximálne 50 % z oprávnených nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia. Zásadne sa mení spôsob zvýhodnenia, ktorý zohľadňuje, či inštalácia prispieva k zlepšovaniu životného prostredia. Zvýšením základnej sadzby o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu, alebo domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať v oblastiach s riadením kvality ovzdušia bezemisné zariadenie. Výška príspevku závisí od veľkosti systému, vašej spotreby, lokality a ďalších podmienok nového národného projektu Zelená domácnostiam. To je však celé naša starosť, stále platí, že so získaním príspevku vám pomôžeme a celé riešenie vám dodáme na kľúč a pre vás bez starostí. Stačí, keď nám zanecháte kontakt, a my vám radi so všetkým poradíme.

Aké zariadenia sú podporované a aký je maximálny príspevok?

Podpora najvýraznejšie stúpla pri fotovoltických systémoch v prípade domácností, ktoré majú vyššiu spotrebu. Maximálny výkon, na ktorý bude bežne poskytovaný príspevok, je obmedzený na 3 kW s príspevkom 1 725 eur. Ak domácnosť preukáže vyúčtovacou faktúrou vyššiu spotrebu ako 3 000 kW/rok, môže byť maximálny podporovaný výkon až 7 kW s príspevkom až 4 025 eur. V prípade tepelných čerpadiel je podporovaný výkon do 10 kW a pri zohľadnení zvýhodnenia je maximálny príspevok 4 370 eur. Pri slnečných kolektoroch s výkonom 4 kW je najvyšší príspevok 2 300 eur. Pri kotloch na biomasu, ktorých sa zvýhodnenie o 15 % netýka, zostáva maximálny príspevok na 10 kW v sume 1 500 eur.

Kedy je možné zariadenie inštalovať? 

Od 30. 10. 2023 je možné realizovať inštalácie zariadení. Nemusíte tak čakať na spustenie vydávania poukážok a žiadať o ne môžete aj spätne. Zarezervujte si inštaláciu čo najskôr, aby ste začali šetriť na energiách vo svojej domácnosti. Využite naše bezplatné poradenstvo.

Kedy bude možné žiadať o príspevok?

Podľa informácie SIEA sa vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu začne až v prvom štvrťroku 2024, keď bude prístupný nový informačný systém zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.