Využívanie zelenej energie je čoraz jednoduchšie: Poradíme vám, ako na to

2. 12. 2022

Európa má ambíciu stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete, preto sa veľký význam prikladá energii vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Takáto energia sa vyrába aj u nás na Slovensku. Ako sme na tom v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ?

Obnoviteľné zdroje

Obnoviteľné zdroje využívajú veternú, solárnu, vodnú, prílivovú a geotermálnu energiu, ale aj biopalivá. Ich výhodou je, že sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania – vietor fúkal včera, fúka dnes a s najväčšou pravdepodobnosťou bude fúkať aj zajtra. Dôležité je, že tieto zdroje nezaťažujú klímu a neprodukujú emisie. Výsledkom je lepší stav ovzdušia, vody, lesov aj pôdy. Zelenú energiu pritom aj na Slovensku využívame čoraz viac.

Slovensko ako líder V4

Podľa tohtoročných údajov Eurostatu za rok 2020 predstavoval podiel energie z obnoviteľných zdrojov v Európskej únii 21 %. Tieto zdroje energie najviac využíva Švédsko – až na vyše 60 %. Cieľom Slovenska na rok 2020 bolo dosiahnuť aspoň 14 %.

Tento cieľ sa podarilo nielen splniť, ale aj presiahnuť a dopadli sme najlepšie spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov u nás v predminulom roku dosiahol 17,35 % z celkovej spotreby elektrickej energie. V susednom Česku to bolo o niečo menej – 17,3 %, v Poľsku 16,1 % a v Maďarsku iba 13,85 %.

Zelenú energiu budeme využívať ešte viac

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov sa pritom bude podľa Romana Zelníka, riaditeľa sekcie Nákup a manažment portfólia SSE, ešte zvyšovať. „Aktuálne vývoje v cenách energií spolu s vývojom technológií obnoviteľných zdrojov energie so sebou prinášajú rastúci záujem o riešenia v domácnostiach i podnikateľskom sektore.“ 

Treba však podľa neho zároveň dodať, že slovenská energetika sa bez klasických technológií výroby energie z jadra, plynu a uhlia ešte dlho nezaobíde, keďže tvoria viac ako 70 % z celkovej elektriny dodanej koncovým zákazníkom.

Využitie energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ

Nielen elektrina, ale aj kúrenie a doprava

Väčšina z nás si pod energiou z obnoviteľných zdrojov možno automaticky predstaví len elektrinu, ide však aj o energiu získavanú na vykurovanie či využívanú v doprave. A aké je jej zastúpenie v týchto oblastiach? Na Slovensku sa získava z obnoviteľných zdrojov takmer 23,1 % hrubej spotreby elektrickej energie, pri spotrebe tepla ide o 19,4 % a v doprave o 9,3 %.

Obnoviteľné zdroje sa teda využívajú najviac pri výrobe elektrickej energie – a to tak na Slovensku, ako aj v rámci celej Únie. Zatiaľ čo v Európskej únii však celkovo produkujú najviac elektrickej energie veterné elektrárne, na Slovensku sú to tie vodné.

V budúcnosti sa však podľa Michala Jaloviara, riaditeľa sekcie Predaj B2C zákazníkom SSE, budú s najväčšou pravdepodobnosťou rozvíjať aj ďalšie zdroje. „Ide najmä o fotovoltické systémy, medzi investormi je však záujem aj o budovanie budúcich ‚veľkých‘ zdrojov obnoviteľnej energie. Okrem výstavby prvých väčších veterných parkov sa diskutuje aj o prvých geotermálnych elektrárňach a povoľovacie orgány majú na stole aj projekt doposiaľ najväčšej fotovoltickej elektrárne v krajine. Iný projekt zameraný na výrobu takzvaného zeleného vodíka zas počíta s výrobou elektriny z biomasy.“

Využitie energie z obnoviteľných zdrojov SR

Popiska: Za nárast medzi rokom 2018 a 2019 môže rozdielny spôsob započítavania využívania biomasy.

Zelenú energiu môžete mať doma aj vy

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku v posledných rokoch stúpa a zrejme sa bude zvyšovať aj naďalej. Stredoslovenská energetika má v tejto oblasti hneď niekoľko aktivít. SSE zabezpečuje svojim zákazníkom komplexné riešenia fotovoltických panelov, solárnych kolektorov či tepelných čerpadiel a pomáha tak ľuďom k udržateľnej prevádzke ich domovov či firiem.

Zároveň SSE ponúka východisko aj tým, ktorí nemajú možnosť inštalovať si napríklad fotovoltický panel. Stačí zaplatiť 2 eurá navyše k bežnej mesačnej faktúre za službu Zelená energia od SSE. „V rámci tejto služby pre našich zákazníkov nakupujeme takzvané záruky pôvodu, ktorými garantujeme, že celú spotrebu v ich domácnosti sme pokryli elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov. Dodaná energia pochádza výhradne od výrobcov zo Slovenska a väčšina je vyrobená vodnými elektrárňami,“ približuje Michal Jaloviar.

Zákazníci takto chránia životné prostredie a zároveň prispievajú k rozvoju výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Aj vďaka nim takéto prevádzky neustále pribúdajú a podiel zelenej elektriny na výrobe narastá.

Zelená energia od SSE

VIAC O ZELENEJ ENERGII OD SSE

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.