SSE patrí medzi oprávnených zhotoviteľov v programe Zelená domácnostiam, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

SSE patrí medzi oprávnených zhotoviteľov v programe Zelená domácnostiam

Plánujete požiadať o štátny príspevok v programe Zelená domácnostiam? Výber správneho partnera je kľúčový. Stredoslovenská energetika má za sebou množstvo úspešných realizácií a praktické skúsenosti s inštaláciou fotovoltických systémov, solárnych kolektorov či tepelných čerpadiel pre domácnosti aj firmy a je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov. Snahou SSE je uľahčiť záujemcom o získanie štátneho príspevku celý proces zapojenia sa do programu.

Prečo je dôležité spolupracovať práve s dodávateľom, ktorý je zapísaný v zozname oprávnených zhotoviteľov?

  • pre oprávneného zhotoviteľa je záväzné dodržiavanie podmienok SIEA,
  • podpora inštalácie prebieha prostredníctvom vydávania poukážok na základe podanej žiadosti oprávneným zhotoviteľom a aktivácie poukážky oprávneným zhotoviteľom,
  • oprávnený zhotoviteľ používa iba zariadenia a komponenty, ktoré sú v zozname oprávnených zariadení SIEA,
  • oprávnený zhotoviteľ zabezpečuje inštalácie odborne spôsobilými osobami.

Aké sú podmienky pre zapojenie sa do programu Zelená domácnostiam?

Program Zelená domácnostiam funguje systémom poukážok. Znamená to, že každý žiadateľ, ktorý spĺňa požiadavky projektu, môže získať poukážku vo výške štátneho príspevku. Inštaláciu však musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ktorá riadi projekt Zelená domácnostiam) podpísanú zmluvu. Takisto sa akákoľvek inštalovaná technológia musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení.

SSE využíva len komponenty od svetových výrobcov a zabezpečí celú administratívu spojenú so získaním štátneho príspevku z projektu Zelená domácnostiam za vás. Rovnako tak aj všetky vyjadrenia k pripojeniu k distribúcii a zrealizuje tiež komplexné technologické riešenia fotovoltiky, kolektorov či tepelných čerpadiel (vrátane integrácie do už existujúcich systémov) na mieru vašim potrebám a pre vás úplne bez starostí. 

Viac na sse.sk/fotovoltika.

Finančný príspevok na dodávku a inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Programu Slovensko v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.