So Zelenou domácnostiam pomôže SSE, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

So Zelenou domácnostiam pomôže SSE

Slovenské domácnosti neustále hľadajú možnosti a cesty znižovania nákladov na bývanie. K najúčinnejším spôsobom, ako ich udržať v rozumných hraniciach – a pritom dokonca zvyšovať hodnotu vlastnej nehnuteľnosti, patrí zvyšovanie energetickej efektívnosti bývania. V tomto úsilí podporuje domácnosti aj štát, ktorý im prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam umožňuje získať štátny príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov, solárnych kolektorov, tepelného čerpadla, kotla na peletky či veternej turbíny.

Zelená domácnostiam so SSE

Nedá sa povedať, že aktuálny národný projekt Zelená domácnostiam je úplnou novinkou, nadväzuje totiž na staršie projekty Zelená domácnostiam. V rokoch 2015 až 2023 bolo vďaka takejto európskej a štátnej podpore v slovenských domácnostiach inštalovaných takmer 60-tisíc zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti na ne využili dotácie – poukážky v celkovej hodnote viac ako 124 miliónov eur.

Teraz však tento projekt vstupuje do novej fázy. V rokoch 2023 až 2029 môžu domácnosti opäť požiadať o získanie štátneho príspevku. Pripravených je tentoraz viac než 150 miliónov eur. V porovnaní s minulým projektom narástli maximálne výšky jednotlivých dotácií a rozšíril sa okruh možných žiadateľov. Ak teda uvažujete o tom, že fotovoltické panely na streche alebo nové kúrenie s tepelným čerpadlom by vám mohli pomôcť s dlhodobými nákladmi na energie, určite treba vziať do úvahy aj možnosť získania dotácie, vďaka ktorej bude nákup novej technológie pre vašu domácnosť výrazne lacnejší.

Výška štátneho príspevku pre domácnosti je naozaj zaujímavá, motivačná, a netreba sa obávať ani „papierovačiek“, ktoré sú s ňou spojené. S celou administráciou, ale predovšetkým s návrhom technického riešenia, dodávkou, inštaláciou a zapojením obnoviteľného zdroja, vám pomôže spoľahlivý energetický partner – Stredoslovenská energetika.

Vedie fotovoltika, solárne kolektory a tepelné čerpadlá

Ešte pred pár rokmi boli fotovoltické panely na strechách slovenských rodinných domov skôr raritou, dnes je to naopak. Sú čoraz rozšírenejšie a niet sa čo čudovať, vlastná výroba elektriny zo slnka má množstvo výhod. Okrem čiastočnej energetickej sebestačnosti môžete s fotovoltikou napríklad dosiahnuť zníženie svojich nákladov na energie o 30 až 50 %. Navyše si vyrobené prebytky energie môžete uložiť aj do Virtuálnej batérie od SSE, čo vám zabezpečí ďalšie úspory. Štátny príspevok na fotovoltický systém z projektu Zelená domácnostiam pritom môže dosiahnuť maximálnu výšku až 4 025 eur, v závislosti od veľkosti fotovoltického systému, vašej spotreby, lokality a ďalších podmienok projektu. Viac informácií nájdete na sse.sk/fotovoltika.

Slnečnú energiu môžete veľmi efektívne využiť aj na prípravu teplej vody. Inštaláciou solárnych kolektorov ušetríte 40 % až 60 % energie potrebnej na ohrev vody v domácnosti, pričom maximálny finančný príspevok na slnečné kolektory z projektu Zelená domácnostiam je 2 300 eur, opäť závisí od veľkosti systému, lokality a ďalších podmienok národného projektu. Viac informácií nájdete na sse.sk/solar.

Súčasťou moderného a energeticky efektívneho riešenia vykurovania rodinných domov sú čoraz častejšie aj tepelné čerpadlá. Ich hlavnou prednosťou je, že dokážu variabilne využívať obnoviteľnú energie zo zeme, z podzemnej vody alebo z okolitého vzduchu tak, aby sa ňou dalo nielen vykurovať a ohrievať vodu, ale v lete aj chladiť.

Spolu s fotovoltikou a slnečnými kolektormi patria tepelné čerpadlá k najčastejšie nasadzovaným technológiám využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Na inštaláciu tepelného čerpadla môžete získať z programu Zelená domácnostiam najštedrejší štátny príspevok až do 4 370 eur. Viac na sse.sk/tepelne-cerpadlo.

Správny partner je dôležitý

Program Zelená domácnostiam funguje systémom poukážok. Znamená to, že každý žiadateľ, ktorý spĺňa požiadavky projektu, môže získať poukážku vo výške štátneho príspevku. Inštaláciu však musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ktorá riadi projekt Zelená domácnostiam) podpísanú zmluvu. Takisto sa akákoľvek inštalovaná technológia musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení.

Nič z toho však nemusíte riešiť, ak využijete služby Stredoslovenskej energetiky, ktorá má za sebou množstvo úspešných realizácií a praktické skúsenosti s inštaláciou fotovoltických systémov, solárnych kolektorov či tepelných čerpadiel pre domácnosti aj firmy. Platí, že SSE využíva len komponenty od svetových výrobcov a zabezpečí celú administratívu spojenú so získaním štátneho príspevku z projektu Zelená domácnostiam za vás. Rovnako aj všetky vyjadrenia k pripojeniu k distribúcii a zrealizuje tiež komplexné technologické riešenia fotovoltiky, kolektorov či tepelných čerpadiel (vrátane integrácie do už existujúcich systémov) na mieru vašim potrebám a pre vás úplne bez starostí. SSE je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov a jej snahou je uľahčiť záujemcom o získanie štátneho príspevku celý proces zapojenia sa do programu.

Finančný príspevok na dodávku a inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Programu Slovensko v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.