SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

18. 3. 2020

SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl na vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam II a o dva mesiace predĺžila platnosť poukážok, ktoré doteraz v roku 2020 vydala.

„Od začiatku roka 2020 sme vydali 2 433 poukážok v hodnote takmer 4,7 milióna €. Termín ich platnosti sme v súlade s novými osobitnými podmienkami jednotlivých kôl predĺžili z troch mesiacov na päť mesiacov, aby mohli domácnosti a zhotovitelia inštalácie zrealizovať. Termíny podávania nových žiadostí o príspevok oznámime potom, ako bude zrejmé, dokedy budú trvať opatrenia súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Dátum platnosti poukážok, do ktorého je nutné podať žiadosť o ich preplatenie, sa pri tepelných čerpadlách presúva na 18. júl 2020,  pri kotloch na biomasu na 26. júl 2020, pri slnečných kolektoroch na 3. august 2020 a pri fotovoltických paneloch na 10. august 2020.

„Domácnosti, ktoré tento rok poukážky získali, upozorňujeme, že lehota, dokedy majú zhotovitelia poukážky rezervovať v elektronickom systéme, zostáva naďalej 30 dní od vydania poukážky. Pri prvých tohtoročných poukážkach na tepelné čerpadlá uplynie 19. marca 2020,“ zdôraznil Stanislav Jurikovič.

V súlade so všeobecnými podmienkami naďalej platí aj podmienka, že zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je poukážka, musí byť podpísaná domácnosťou, zhotoviteľ zadáva dátum podpisu domácnosťou pri rezervácií poukážky. „Vzhľadom na aktuálne obmedzenú dostupnosť služieb notárskych a matričných úradov pri už vydaných poukážkach akceptujeme osvedčenie podpisu na zmluve, ktoré bolo vykonané aj neskôr, ak je dodržaná forma osvedčenia – uznanie podpisu za vlastný,“ vysvetlil S. Jurikovič.

V uvedenom prípade domácnosť zmluvu podpíše a k podpisu doplní aktuálny dátum. Zhotoviteľovi takto podpísanú zmluvu do 30 dní predloží a on ju zarezervuje v informačnom systéme. Domácnosť svoj podpis na zmluve môže nechať osvedčiť aj dodatočne, a to formou uznania podpisu za vlastný na notárskom úrade alebo na matrike. Takto podpísanú a dodatočne osvedčenú zmluvu priloží zhotoviteľ ako prílohu k žiadosti o preplatenie poukážky.

Aktuálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 5 900 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok, ktoré boli vydané vlani, je 11,8 milióna €. Momentálne SIEA pripravuje aktualizáciu informačného systému, ktorá by mala v druhom štvrťroku umožniť vytváranie zásobníka elektronických žiadostí na dlhšie časové obdobie.

Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

Zdroj: Zelená domácnostiam II

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.