Prieskum KPMG: Stredoslovenská energetika sa umiestnila na 1. mieste v sektore energetiky, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

Prieskum KPMG: Stredoslovenská energetika sa umiestnila na 1. mieste v sektore energetiky

Na Slovensku bol prieskum zákazníckej spokojnosti KPMG realizovaný už po štvrtýkrát. Išlo o súčasť medzinárodného prieskumu, kde bolo na základe niekoľko miliónov zákazníckych hodnotení posudzovaných viac než 2000 značiek.

Zapojených bolo deväť sektorov – Maloobchod, Logistika, Zábava a voľný čas, Finančné služby, Potravinové reťazce, Telekomunikácie, Energetika, Cestovanie a hotely a Verejná správa.

Cieľom prieskumu KPMG bolo zistiť, aký je stav zákazníckej skúsenosti medzi jednotlivými značkami a sektormi. Základ posudzovania zákazníckej skúsenosti tvorilo šesť pilierov, v mixe ktorých sa ukrýva aj tajomstvo úspechu mnohých svetových značiek.

Dôvera voči firme, riešenie zákazníckych problémov, napĺňanie očakávaní, zjednodušenie a urýchľovanie procesov, individuálny prístup či ľudský prístup sú pri hodnotení zákazníckej skúsenosti kľúčové.

Sme veľmi radi, že v sektore Energetika získala naša spoločnosť Stredoslovenská energetika najlepšie výsledky v porovnaní s konkurenciou a jednoznačne dominovala vo všetkých pilierových hodnoteniach. Respondenti, ktorí sa na Slovensku do prieskumu zapojili, ocenili najmä kvalitu zákazníckej starostlivosti Stredoslovenskej energetiky. Zamestnancov vyzdvihli ako ochotných, ústretových, vždy schopných okamžite reagovať a riešiť požiadavky zákazníkov. Veľmi pozitívne hodnotíme skutočnosť, že spomedzi ostatných energetických značiek získala Stredoslovenská energetika najlepšie NPS a v rámci neho aj najmenej kritikov.

 

Zdroj: KPMG – Prieskum zákazníckej skúsenosti na Slovensku 2020

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.