Predávate alebo prenajímate byt? Povinný certifikát nehnuteľnosti vybaví SSE za vás!, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

Predávate alebo prenajímate byt? Povinný certifikát nehnuteľnosti vybaví SSE za vás!

28. 10. 2020

Plánujete aj vy svoju nehnuteľnosť kolaudovať, prenajímať, predať alebo sa chystáte na významnú rekonštrukciu? Nezabudnite na zákonom stanovenú povinnosť energetickej certifikácie! Čo to vlastne energetický certifikát je a ako vám môže pomôcť?

Energetický certifikát vypovedá o vlastnostiach domu či budovy a uvádza, nakoľko je objekt energeticky hospodárny. Hodnotí stavebné konštrukcie i technické zariadenie budovy (spôsob vykurovania, prípravy teplej vody, osvetlenie, chladenie a vetranie). Na základe energetického certifikátu je budova zaradená do energetickej triedy (A až G) obdobne ako domáce elektrospotrebiče. Trieda A teda predstavuje najhospodárnejšie budovy a trieda G opak. Energetický certifikát zároveň obsahuje aj návrhy riešení na úsporu energie, ktoré sa dajú v budove uskutočniť a ich realizáciou sa zvýši energetická hospodárnosť budovy. Platí 10 rokov od dátumu vyhotovenia alebo do vykonania významnej rekonštrukcie budovy, ktorá má vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Kto potrebuje certifikát?

Zákon definuje, že energetický certifikát je povinný dať vyhotoviť vlastník budovy ku dňu začatia kolaudácie novej stavby alebo rekonštrukcie. Majiteľ domu, bytu alebo inej budovy ho potrebuje aj pri uzatvorení zmluvy o predaji alebo nájme. Údaj o energetickej hospodárnosti budovy z energetického certifikátu by mal byť súčasťou každého inzerátu na predaj alebo prenájom a zákon tiež určuje, že pri predaji budovy treba odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi. Pri prenájme je povinnosťou vlastníka poskytnúť nájomcovi kópiu platného certifikátu.

Ako postupovať?

Stredoslovenská energetika, a. s., dodáva nielen elektrinu a plyn, ale ponúka i služby zákazníckej starostlivosti spojené s využívaním energie. Jednou z nich je aj energetický certifikát, vďaka ktorému si vlastníci nehnuteľností splnia svoju zákonnú povinnosť rýchlo, kvalitne a za výhodnú cenu. Na vyhotovenie energetického certifikátu stačí, ak vlastník doručí projektovú dokumentáciu domu, obsahujúcu pôdorys prízemia a všetkých poschodí, rez budovy a fotografiu domu z prednej strany, poštou či e-mailom do SSE. Dôležitým podkladom je aj výpis skladby prvkov konštrukcií alebo vyplnenie dotazníka o skladbe konštrukcií, rovnako aj vyplnenie dotazníka o vykurovaní a ohreve vody. Informácie potrebné na vypracovanie energetického certifikátu sú bežné, takže vyplnenie dotazníkov je jednoduchá a rýchla záležitosť. Na základe dodaných podkladov SSE zabezpečí vyhotovenie energetického certifikátu už od troch pracovných dní.

Máte záujem o vyhotovenie energetického certifikátu alebo hľadáte viac informácií?

Všetko potrebné nájdete na www.sse.sk/certifikat

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.