Nové jednoduchšie podmienky v projekte Obnov dom, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

Nové jednoduchšie podmienky v projekte Obnov dom

20. 3. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá spravuje projekt Obnov dom, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, zverejnila nové podmienky pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu. Kompletná výzva so všetkými prílohami bude, podľa informácií SAŽP, zverejnená 27. marca, pričom záujemcovia budú môcť podávať svoje žiadosti od konca apríla, aby mali dostatok času na ich prípravu.

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť finančným príspevkom obnovu starších rodinných domov. Domácnosti tak môžu znížením energetickej náročnosti domov ušetriť na nákladoch na energie. Štát plánuje do roku 2026 podporiť zateplenie domov, výmenu okien, inštaláciu solárnych či fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel a ďalších opatrení vedúcich k úsporám energií v rodinných domoch.

Dve pilotné výzvy boli uzatvorené na konci februára a napriek vysokému záujmu občanov neboli naplnené ciele v poskytovaní dotácií na obnovu rodinných domov. Dôvodmi boli pravdepodobne administratívna náročnosť a komplikované podmienky. Z týchto dôvodov SAŽP plánuje zmeny pre najbližšie kolo výzvy a zverejnila jej nové základné zjednodušené podmienky.

Nová výzva prinesie vyššiu intenzitu pomoci na úrovni 75 % z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15 000 eur, pričom základnou požiadavkou je úspora energie minimálne o 30 %. Ale ak žiadateľ preukáže aspoň 60 % úsporu, automaticky získa navyše bonus vo výške cca 4 000 eur, ktorý sa mu vyplatí po realizácii rekonštrukcie. Na dosiahnutie tohto cieľa stačí, ak žiadateľ zrealizuje minimálne jedno opatrenie zo skupiny A – čiže zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy.

Zjednoduší sa aj proces podávania samotnej žiadosti, výrazne sa zníži počet povinných príloh, a tým aj administratívne zaťaženie žiadateľa. K vyplneniu žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Po novom sa už od uchádzača o pomoc nevyžaduje doklad o trvalom pobyte v danom rodinnom dome ani doklad o tom, že nemá dlžoby voči štátu. Podľa podmienok v novej zverenej výzve už nebude musieť žiadateľ predložiť energetický certifikát budovy (ECB) a projektové energetické hodnotenie (PEH) hneď pri vypĺňaní formulára, ale do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. Stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby nahradí čestné vyhlásenie žiadateľa a k podaniu žiadosti o finančný príspevok nie je potrebný doklad o bankovom účte, ten sa predkladá až k podpísanej zmluve.

Stredoslovenská energetika vám pomôže splniť aj nové podmienky v projekte Obnov dom a navyše vám:

  • vyhotovíme energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie,
  • pripravíme energetickú štúdiu, ak si nie ste istí, aké energetické úsporné opatrenia by ste mohli zrealizovať, aké úspory vám prinesú a aké sú predpokladané náklady na rekonštrukciu,
  • vypracujeme chýbajúcu dokumentáciu a pomôžeme s administratívnymi náležitosťami pri podaní žiadosti o príspevok, ako i pri jeho vyplatení,
  • zabezpečíme komplexnú realizáciu úsporných riešení vhodných pre vašu nehnuteľnosť.

O všetkých zmenách a novinkách vás budeme informovať aj na našom webe sse.sk a prostredníctvom e-mailu.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.