K návratu do voľnej prírody pomáha zraneným zvieratám zo Zázrivej aj Zelená energia od SSE, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

K návratu do voľnej prírody pomáha zraneným zvieratám zo Zázrivej aj Zelená energia od SSE

17. 2. 2023

Ekologické témy sa v súčasnosti opodstatnene dostávajú do popredia. Dotýkajú sa našich každodenných aktivít, často nielen okrajovo. Nevyhli sa ani oblasti výroby a dodávky elektriny, keďže na Slovensku jej väčšia časť pochádza z konvenčných, t. j. neobnoviteľných zdrojov – najmä z jadrových, plynových a uhoľných elektrární. Tie najmä emisiami CO2, dusíka a síry výrazne poškodzujú prostredie, v ktorom žijeme.

Z dôvodu minimalizácie vplyvu „konvenčnej energie“ na životné prostredie poskytujeme už takmer dva roky zákazníkom možnosť vybrať si pre svoju domácnosť službu Zelená energia od SSE. Tá umožňuje pokryť spotrebu energie elektrinou, ktorá bola vyrobená výhradne z obnoviteľných zdrojov, ako sú napríklad voda, slnko alebo biomasa, a to priamo na Slovensku.

Okrem benefitov tejto služby – napríklad v podobe dodávky čistejšej elektriny, sme sa v závere roka 2022, v rámci ekologickej kampane Zelená energia,
z každej aktivovanej služby v novej domácnosti rozhodli Záchrannej stanici v Zázrivej darovať sumu 1 euro.

V mene zelených domácností tak záchrannej stanici putuje 3 782 eur.

Podľa slov pána Metoda Maceka, správcu záchrannej stanice, im v aktuálnej situácii pomôže každé euro: „V tomto roku, po náročnom zimnom období, plánujeme okrem iných aktivít rekonštruovať aj tri voliéry pre zvieratá, takže nás čaká veľa roboty a finančný dar od vás sa nám opäť veľmi zíde. Ďakujeme aj v mene našich zvierat ako za poskytnuté financie, tak aj za každoročnú výdatnú fyzickú pomoc vašich zamestnancov – dobrovoľníkov.

Bližšie informácie k aktivácii služby Zelená energia od SSE sú dostupné na sse.sk/zelenaenergia.

Záchranná stanica v Zázrivej pomáha zraneným a chorým zvieratám z regiónu severného a stredného Slovenska. Zaoberá sa ich liečbou, rehabilitáciou a prípravou k ich opätovnému návratu do prirodzeného životného prostredia.


Záchranná stanica Zázrivá

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.