INFORMÁCIA | Zmena v postupe pri prepise odberného miesta pre elektrinu - podnikatelia

30. 9. 2020

Čaká vás prepis elektriny?

Neprehliadnite zmeny platné od 1. 10. 2020

Vážení zákazníci,
dovoľujeme si vás informovať o zmenách, ktoré vstupujú do platnosti od 1. 10. 2020 v prípade prepisu elektriny:

 • pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti (podnikateľský priestor, kancelária, garáž...),
 • ak došlo k zániku nájomného vzťahu,
 • z dôvodu úmrtia pôvodného odberateľa,
 • ak došlo k ukončeniu podnikateľskej činnosti.

Ak sa chystáte riešiť prepis odberného miesta v elektrine, Stredoslovenská distribučná, a. s. – prevádzkovateľ distribučnej sústavy, (ďalej SSD) od 1. 10. 2020 vyžaduje navyše aj ukončenie pripojovacej zmluvy pôvodného odberateľauzatvorenie novej pripojovacej zmluvy pre nového odberateľa.

Celý proces prepisu elektriny radi zrealizujeme za vás, keď nám pošlete na adresu našej spoločnosti SSE správne vyplnené a podpísané nasledovné 3 dokumenty: 1. Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na odbernom mieste

Ide o formulár spoločnosti SSE, ktorý obsahuje dve časti:

A. Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny

 • vypĺňa a podpisuje ju pôvodný odberateľ.

B. Zmluva o združenej dodávke elektriny

 • vypĺňa a podpisuje ju nový odberateľ.

(Tento dokument kompletne vypíšte a podpíšte v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno si starostlivo uschovajte). 1. Žiadosť o zmenu užívateľa sústavy

Ide o formulár distribučnej spoločnosti SSD

 • vypĺňa a podpisuje ju pôvodný aj nový odberateľ.

                                                                                                      

 1. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy             

Ide o formulár distribučnej spoločnosti SSD

 • vypĺňa a podpisuje ju iba nový odberateľ.

A. Ak ste pripojený do NN distribučnej sústavy:

Návrh Zmluvy o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy na účely zmeny užívateľa sústavy na existujúcom NN odbernom mieste – firmy a organizácie 

B. Ak ste pripojený do VN distribučnej sústavy:

Návrh Zmluvy o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy na účely zmeny užívateľa sústavy na existujúcom VN odbernom mieste 

 

Bez doručenia všetkých troch dokumentov, žiaľ, nebudeme môcť pre Vás zrealizovať zmenu odberateľa.

Potrebné dokumenty a postup nájdete aj na našej web stránke www.sse.sk/prepis_mid.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.