Informácia pre všetky ekologicky zodpovedné domácnosti ohľadom Zelenej energie od SSE – zmeny od 1. 2. 2024, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

Informácia pre všetky ekologicky zodpovedné domácnosti ohľadom Zelenej energie od SSE – zmeny od 1. 2. 2024

Energie, ktoré potrebujeme pre naše domácnosti a hospodárstvo, sú nevyhnutnosťou pre život a podnikanie. No nesú so sebou aj negatívne efekty na životné prostredie súvisiace či už s ťažbou surovín, alebo emisiami pri výrobe elektriny, ktoré, žiaľ, prispievajú ku klimatickej kríze, ktorej čelíme. Aj preto nás veľmi teší, že stále viac našich zákazníkov si uvedomuje tieto negatívne dopady a využíva Zelenú energiu od SSE, pri ktorej garantujeme, že sme pre celú spotrebu domácnosti nakúpili elektrinu vyrobenú výhradne zo slovenských obnoviteľných zdrojov.

Touto garanciou sú tzv. záruky pôvodu, ktoré predstavujú oficiálne potvrdenie, že elektrina v príslušnom objeme (v MWh) bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Záruky pôvodu pre výrobcov vydáva národný certifikačný orgán, ktorým je na Slovensku spoločnosť OKTE, a.s., s garanciou, že energia bola vyrobená z obnoviteľného zdroja, napríklad zo slnka, vetra, vody alebo biomasy. Záruky pôvodu sú akýmsi doplatkom pre výrobcu ekologickej zelenej elektriny a potvrdením, že sme zelenú elektrinu pre vás od výrobcov nakúpili a rezervovali práve pre vašu domácnosť a celú spotrebu elektriny v nej.

Záruky pôvodu sú obchodované štandardným spôsobom a ich cena závisí najmä od ponuky a dopytu na trhu. Už od polovice roku 2021 pozorujeme nárast cien záruk pôvodu, ktorý sa výrazne zrýchlil aj vplyvom energetickej krízy. Ceny tak koncom roka 2022 narástli až 20-násobne, s aktuálnym miernym poklesom, no stále sú vysoko nad úrovňami z minulosti. Tieto najvyššie nárasty sa nám podarilo nepreniesť na našich zákazníkov, keďže sme pre nich zabezpečili dostatok záruk pôvodu ešte pred prudkým zvýšením cien. Cenu Zelenej energie od SSE sme tak dokázali udržať bez zmeny aj počas celého roku 2023. Tejto zmene sa už však nevieme vyhnúť pre ďalšie obdobie, preto sme nútení upraviť cenu Zelenej energie od SSE od 1. 2. 2024 na 3,90 eur/mesiac. Nový cenník už máme zverejnený tu. Nová cena je naďalej pre našich odberateľov zvýhodnená oproti skutočnej trhovej cene a aj naďalej garantujeme túto zvýhodnenú cenu bez ohľadu na výšku spotreby vašej domácnosti. V tejto súvislosti nie sú potrebné žiadne kroky zo strany zákazníkov využívajúcich ekologickú Zelenú energiu od SSE. V novom rozpise záloh, ktorý posielame vždy po fakturácii odberného miesta, bude nová cena zohľadnená automaticky.

Naši špecialisti, venujúci sa nákupu záruk pôvodu, robia všetko pre to, aby bola naša Zelená energia od SSE čo najdostupnejšia všetkým našim zákazníkom. V každom prípade je z pohľadu celkovej platby za energie príplatok za Zelenú energiu od SSE len malou časťou a my veríme, že postupné zvyšovanie jej využívania je zodpovedným a logickým krokom každej ekologicky zmýšľajúcej domácnosti pre zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme, a tou správnou odpoveďou na klimatickú krízu.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.