Informácia o cene dodávky plynu pre domácnosti na rok 2024, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

Informácia o cene dodávky plynu pre domácnosti na rok 2024

1. 12. 2023

Naša spoločnosť v týchto dňoch zverejnila cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0025/2024/P, ktorým ÚRSO určil regulované ceny dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov na rok 2024 v zmysle platnej legislatívy. V porovnaní s rokom 2023 došlo k nárastu cien za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov, z dôvodu pretrvávajúcich vysokých cien plynu na trhu v porovnaní s predkrízovým obdobím. Avšak vláda SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR podľa medializovaných informácií pripravuje opatrenia na ochranu domácností pred nárastom ceny dodávky plynu aj pre rok 2024 obdobne ako pre rok 2023 a je predpoklad, že ceny dodávky plynu pre rok 2024 budú ponechané na úrovni roka 2023. Po prijatí uvedených opatrení budú tieto zmeny cien zohľadnené v cenníku regulovanej dodávky plynu pre domácnosti na rok 2024, ktorý následne zverejníme aj na našej webovej stránke.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.