Firmám na Slovensku pomáhame napĺňať klimatické ciele

19. 11. 2021

Dopady klimatických zmien, akými sú extrémne horúčavy a suchá, silné dažde, intenzívne búrky či zosuvy pôdy a povodne, vnímame v uplynulých rokoch čoraz častejšie. Európska únia sa aj z toho dôvodu zaviazala, že do roku 2050 dosiahne klimatickú neutralitu. Tento cieľ si bude vyžadovať transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, ktorá bude musieť byť nákladovo efektívna, spravodlivá a sociálne vyvážená.

Chápeme, aké je nevyhnutné reagovať na náročné výzvy v oblasti energetickej efektívnosti, preto sme radi, že sa nám od roku 2008, keď Európska únia prijala svoj prvý balík opatrení v oblasti klímy a energetiky, podarilo realizovať už niekoľko desiatok projektov u našich klientov z rôznych sektorov ekonomiky vrátane verejnej správy.

„V čase bezprecedentného rastu cien energetických komodít si ako tradičný dodávateľ elektriny viac než kedykoľvek predtým uvedomujeme, aké dôležité je pre firmy upriamiť pozornosť na efektivitu spotreby energií a aká je dôležitá naša úloha práve v procese prechodu na zelenú ekonomiku,“ hovorí Ing. Patrik Vicenec, riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom. Okrem predaja energetických komodít je našou úlohou pomáhať našim zákazníkom znižovať energetickú náročnosť ich prevádzok, využívať zelené zdroje energií, poskytovať komplexné energetické poradenstvo a prispievať tak zodpovedne nielen k ochrane životného prostredia, ale aj k efektivite hospodárenia podnikov.

V súčasnosti kladú spoločnosti na Slovensku veľký dôraz na zvýšenie spoľahlivosti svojich energetických systémov, minimalizáciu investičných rizík, dlhodobo efektívne riešenia a zlepšenie kvality pracovného a životného prostredia. Výhodou nami navrhnutých riešení je, že ich vieme zákazníkom poskytnúť bez potreby vstupnej investície, formou splácania cez generované úspory, vďaka čomu eliminujeme riziko trhového dopadu ceny na našich zákazníkov vrátane medziročného nárastu regulovaných poplatkov. Za uplynulých 5 rokov sme realizovali pre našich klientov viac ako stovku projektov.

„Službami v rámci projektov energetickej efektívnosti sa snažíme prinášať našim zákazníkom komplexné riešenia, ktoré dokážu zvýšiť záujem o obnoviteľné zdroje energií zo strany samotných spotrebiteľov,“ hovorí Ing. Patrik Vicenec, riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom. Zákazníkom odporúčame vždy na začiatku vykonať v ich spoločnosti energetický audit. Kvalitne zrealizovaný energetický audit ukáže slabé miesta v spotrebe energií a jeho výsledkom sú návrhy opatrení, ktoré môže náš klient realizovať postupne. Opatrenia môžu byť viac alebo menej investične náročné, s kratšou alebo dlhšou návratnosťou. Vďaka našim dlhodobým skúsenostiam poskytujeme komplexné energetické poradenstvo, návrhy energeticky efektívnych riešení, prípravu projektu a jeho realizáciu, údržbu a servis a jeho financovanie. Spôsob financovania je individuálny a prispôsobuje sa potrebám zákazníka, tak ako samotné technické riešenie. Každý projekt posudzujeme a navrhujeme špecificky pre daného klienta. Obrovskou výhodou nás, ako dodávateľa energetických komodít, je fakt, že poznáme charakter prevádzky našich klientov, poznáme profil spotreby, vieme, s akými problémami sa stretávajú, a na základe toho vieme navrhnúť riešenia šité na mieru ich potrebám. Našich klientov sprevádzame počas celého životného cyklu projektu.

Čoraz populárnejšou sa v dnešnej dobe stáva inštalácia fotovoltických systémov či solárnych panelov. Dôvodom je najmä rastúca efektívnosť technológie a klesajúca cena. Naši klienti, ktorí sa rozhodli práve pre investíciu do fotovoltiky, môžu vyrobiť viac ako 500 MWh vlastnej elektriny oslobodenej od niektorých poplatkov. Tak sa ich spoločnosť stáva čiastočne energeticky nezávislou a „zelenou“.

Fotovoltika pre lídra vo výrobe hydraulických plošín

Zásadnou víziou už pri našom prvom stretnutí so spoločnosťou, ktorá patrí medzi európsku špičku vo výrobe hydraulických plošín, bolo kráčať zelenou cestou a nájsť spôsob, ako dlhodobo efektívne usporiť náklady na spotrebu elektrickej energie. Samotnej realizácii projektu predchádzali spoločné stretnutia, ktorých predmetom bolo čo najlepšie zadefinovať technické riešenie a samotnú inštaláciu. Fotovoltické zariadenia vo formáte lokálneho zdroja boli nainštalované na 2 odberných miestach, každé s výkonom 500 kWp. Realizácia fotovoltiky priniesla spoločnosti očakávanú úsporu elektrickej energie (výroba „vlastnej“ energie v objeme cca 1,1 GWh ročne, pri aktuálnych cenách elektrickej energie s návratnosťou investície do 5 rokov) a označenie ,,zelená firma“, čo je v súčasnej dobe celosvetovo podporovaný trend.

Eliminácia výpadkov napätia z VN siete

Pri rozhovoroch s našimi zákazníkmi sa často stretávame s problémom s poklesom a výpadkami napätia prichádzajúcich z VN siete, čo spôsobuje komplikácie najmä vo výrobnom procese. Priamym účinkom daných výpadkov sú následne nútené odstávky spôsobené reštartom systému, tvoria sa kazové výrobky, ničia frekvenčné meniče a jemné senzory a to všetko, samozrejme, spôsobuje finančnú stratu. Pre nášho klienta, ktorý sa stretával s rovnakým problémom, sme navrhli riešenie, ktorému predchádzalo dôkladné meranie kvality siete. Monitoring siete trval 30 dní a na základe výsledkov sme navrhli montáž napäťového stabilizátora OSKAR Plus 900 kVA. Navrhnutý výkon poskytuje ochranu výrobnej technológie pred poklesmi a výpadkami napätia prichádzajúcimi z VN siete až do 4 sekúnd. Riešenie Oskar obsahuje superkondenzátory, ktoré podržia napätie pri úplnom výpadku a zároveň „vyhladia“ pokles v jednej alebo dvoch fázach. Týmto spôsobom sme viacerým našim zákazníkom pomohli zabezpečiť plynulosť a efektívnosť výrobného procesu a výrazne znižujeme náklady, ktoré sú s tým spojené. Aplikáciou tohto na mieru šitého riešenia dokáže náš zákazník ušetriť niekoľko stotisíc eur ročne.

Stabilizátor napätia

Rekonštrukcia elektroinštalácie, vzduchotechniky a vykurovania na Turci

V rámci brownfieldového projektu revitalizácie priemyselných výrobno-skladových hál nachádzajúcich sa v priestoroch bývalého strojárskeho areálu v Martine sme realizovali kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie, vymenili sa elektrické rozvody vrátane osvetlenia, kabeláže, bleskozvodov i kamerového systému. V ďalšom kroku sme rekonštruovali aj vzduchotechniku a vykurovanie, zrealizovali sme nové vetranie, klimatizáciu, vratové clony aj kúrenia s napojením na centrálny zdroj tepla. Naším cieľom bolo poskytnúť komplexné energetické služby a zvýšiť tak atraktivitu developerského projektu, ktorý je významným logistickým uzlom medzi mestami Martin a Žilina.

Rekonštrukcia v Turci

Zákazníkom, ktorí sa rozhodnú využívať zelené technológie od našej spoločnosti vo svojom podnikaní, pripravujeme vždy riešenie s dodaním služby na kľúč, vrátane poradenstva, administratívy, inštalácie až po odovzdanie diela, ktorého súčasťou je aj vykonanie funkčných skúšok. Podrobnejšie informácie o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov aj vo vašom v podnikaní vám radi poskytnú naši regionálni manažéri. Všetky kontakty nájdete na sse.sk/kontaktbiznis.

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.