• Prejsť na

Energetici rozsvietia Svetielko nádeje

Zdravie je hodnota, o ktorej zvyčajne nikto nepochybuje, no často až reálny stret s chorobou prinesie zdravým ľuďom poznanie o jeho skutočnej cene. Pritom rodinám, v ktorých dieťa ochorie na onkologické ochorenie, sa život obráti naruby z minúty na minútu. Nemocnica, liečba, intenzívna starostlivosť, výpadok príjmov,... Zrazu sa všetko zmení a treba tomu čeliť. Ak je blízko fundovaná a nezištná pomoc, dajú sa aj tie najťažšie situácie zvládať o niečo ľahšie.

Svetielko nádejeBanskobystrické Občianske združenie Svetielko nádeje už 17 rokov pomáha zlepšovať a skvalitňovať život detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením, pričom pomáha aj ich rodinám. Spočiatku sa činnosť združenia zameriavala na plnenie želaní ťažko chorých detí. Neskôr sa k tejto misii pridružili ďalšie činnosti: sociálno-psychologické služby pre deti i rodičov, preplácanie nákladov na doplnkové lieky, rekondičné a liečebné pobyty, zabezpečovanie liečby v zahraničí, prepravné služby, ubytovanie pre rodinných príslušníkov, služby detského mobilného hospicu, materiálna podpora pre nemocnicu. 

Pomoc v každom smere

Ako hovorí Marek Michalčík z OZ Svetielko nádeje, od roku 2002 poskytli pomoc viac ako 600 deťom s onkologickým a iným nevyliečiteľným ochorením a ich rodinám. Víziu pomoci združenie napĺňa najmä v súčinnosti s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne s jej detským onkologickým oddelením. Služby poskytuje deťom a rodinám zo spádovej oblasti nemocnice, teda najmä z Banskobystrického a Žilinského kraja. Len počas minulého roka napríklad prepravná služba Svetielka nádeje zrealizovala 338 prepráv pre 48 malých pacientov so sprevádzajúcou osobou v rámci Slovenska a najazdila pritom 111 456 km! Združenie sprostredkovalo a organizačne zabezpečilo konzultácie a operačné zákroky pre osem detí v Nemecku, Rakúsku, Taliansku alebo Českej republike. Dvojizbový byt, ktorý Svetielko nádeje prevádzkuje priamo v areáli nemocnice zasa využilo 77 rodinných príslušníkov na 498 prenocovaní. Tím detského mobilného hospicu, ktorý sa stará o deti v terminálnom štádiu života 24 hodín denne a sedem dní v týždni, poskytol vlani starostlivosť 13 deťom a ich rodinám a absolvoval 119 výjazdov (14 994 km).

Podpora od energetikov

Občianske združenie je financované z asignovanej dane a individuálnych finančných darov fyzických i právnických osôb. Keďže náklady na projekty Svetielka nádeje len za vlaňajší rok predstavovali sumu viac ako 400 tisíc eur, akákoľvek forma finančnej pomoci je v združení vítaná a vážená.

K podpore Svetielka nádeje sa v tomto roku pridáva aj spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE). Podľa jej hovorkyne, Michaely Krivej, je SSE tradičným dodávateľom elektriny a plynu na strednom Slovensku, kde pôsobí aj Svetielko nádeje. „Naša finančná pomoc pre Svetielko nádeje je jeden zo spôsobov, ako môžeme prejaviť svoju spoločenskú zodpovednosť a vyjadriť spolupatričnosť s ľuďmi v regióne, v ktorom podnikáme,“ dodáva M. Krivá.

Niekoľko faktov o detskej rakovine

  • rakovina je hlavnou príčinou smrti detí a adolescentov na celom svete a približne 300 000 detí vo veku od 0 do 19 rokov je diagnostikovaných s rakovinou každý rok. V Európe sa jedná asi o 35 000 detí a na Slovensku vyše 200
  • doteraz podstúpilo onkologickú liečbu v detskom veku asi 500 000 Európanov. Na onkologickej klinike v Banskej Bystrici sa počas jej 35-ročnej histórie liečilo 1500 detských pacientov
  • v rozvinutých krajinách sa vylieči viac ako 80% detí s rakovinou, ale v mnohých rozvojových krajinách len asi 20%
  • najbežnejšie kategórie detských karcinómov sú leukémia, rakovina mozgu, lymfómy a solídne nádory, ako je napríklad neuroblastóm a Wilmsov nádor
  • rakovine dieťaťa sa vo všeobecnosti nedá predchádzať alebo ju skríningovať
  • zlepšenie výsledkov pre deti s rakovinou si vyžaduje včasnú a presnú diagnózu, po ktorej nasleduje účinná liečba

 Svetielko nádejewww.svetielkonadeje.sk

 

>Viac aktualít