DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV A VEĽKOODBERATEĽOV: DOCHÁDZA K ZNÍŽENIU VYBRANÝCH SIEŤOVÝCH POPLATKOV AJ ZA OBDOBIE OD 1. 1. 2023 DO 30. 4. 2023, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV A VEĽKOODBERATEĽOV: DOCHÁDZA K ZNÍŽENIU VYBRANÝCH SIEŤOVÝCH POPLATKOV AJ ZA OBDOBIE OD 1. 1. 2023 DO 30. 4. 2023

13. 10. 2023

Pristupujeme k spätnému zníženiu vybraných sieťových poplatkov* na úroveň cien platných v roku 2022.

Zo strany našich zákazníkov nie je v tejto súvislosti potrebná žiadna aktivita. Znížené sieťové poplatky budú uplatnené automaticky. Keďže ide o úpravu poplatkov za minulé obdobie, táto zmena nemá vplyv na aktuálnu výšku Vašich preddavkových platieb – tie ostávajú nezmenené.

K zníženiu vybraných sieťových poplatkov dochádza na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.

Pôvodná novela tohto nariadenia z apríla tohto roka znížila uvedené sieťové poplatky na úroveň roka 2022 s účinnosťou od 1. 5. 2023. Aktuálna novela nariadenia vlády upravuje výšku týchto poplatkov spätne aj za obdobie od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023. Táto zmena sa týka výhradne odberu elektriny.

Viac informácií o situácii na trhu a cenách energií 2023 pre podnikateľov a organizácie pravidelne aktualizujeme na našej stránke www.sse.sk/otazkyodpovede.

* Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS), tarifa za systémové služby (TSS) a tarifa za straty pri distribúcii.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.