• Prejsť na

Bude elektrina v budúcich rokoch lacnejšia?

Cena elektriny pre budúce obdobia naprieč európskymi trhmi – vrátane Slovenska - od začiatku tohto roka klesá. Ing. Marián Rosinec, vedúci tímu pre obchodovanie s elektrinou a plynom zo spoločnosti Stredoslovenská energetika vysvetľuje, prečo je to tak.

V cene elektriny aj emisie

Príčin je viac. Z tých najsilnejších sú to hlavne súvisiace ceny uhlia a emisných povoleniek (EUA). V menšej miere sú to ceny ropy a v neposlednom rade vývoj svetovej ekonomiky.

Tieto skutočnosti sú v súčasnej dobe ostro sledované analytikmi a obchodníkmi celého sveta. Aktuálne často spomínaný Brexit v neželanej tzv. „neriadenej“ forme by mohol v súvislosti s cenou elektriny vyvolať prebytok emisných povoleniek na trhu, čo by znamenalo výraznejší pokles ich ceny, a následne samozrejme aj pokles ceny elektriny.

Emisné povolenky na vypúšťanie CO2 (oxidu uhličitého) do ovzdušia majú výrobcovia elektriny zahrnuté v jej cene, čiže cena emisných povoleniek výrazne ovplyvňuje cenu elektriny. V minulom roku sme boli svedkami rastu ceny EUA. Na začiatku roka 2018 sa emisná povolenka pohybovala na cenových úrovniach 8 eur za tonu CO2, avšak ku koncu roka dosiahla na základe viacerých príčin cenovú hladinu nad 25 EUR/t.

Postupný odchod od uhlia

Nemecka vláda  ako exekutívny orgán najvýznamnejšej európskej ekonomiky  schválila na začiatku tohto roka z hľadiska výroby elektriny postupný odchod od uhlia. Realizácia prebehne v troch fázach. V prvej etape do roku 2022 má byť odstavených 30% neekologických uhoľných zdrojov. Aj toto je dôvod, prečo cena povolenky od začiatku tohto roka klesá.

Uhlie, resp. jeho cena, je podobne ako cena emisnej povolenky, významným faktorom, ovplyvňujúcim veľkoobchodnú cenu elektriny.

V minulom roku 2018 od marca až do októbra cena uhlia na komoditných trhoch rástla, dokonca atakovala hranicu 100$ za tonu, čo bola najvyššia cenová úroveň za posledných 5 rokov.

Aktuálne však  cena uhlia klesla  a riadi sa trhovými fundamentmi (základné faktory ovplyvňujúce cenu). Cena  európskeho uhlia (API2 ARA ročný kontrakt na  2020) sa pohybuje pri úrovni 73 amerických dolárov a jeho trend je od začiatku roka klesajúci s menšími neočakávanými odchýlkami, prichádzajúcimi hlavne z Číny, čo má už spomínaný výrazný vplyv na cenu elektriny.

Riziká emisných povoleniek

Kam sa cena elektriny v krátkej či vzdialenejšej budúcnosti dostane je v tomto momente ťažké odhadnúť. Stále je tu ešte pomerne mnoho otvorených otázok. Avšak, je  potrebné si  uvedomiť, že nárast ceny emisných povoleniek je dnes už v cene elektriny zahrnutý. EUA ako obchodovaná komodita podlieha vysokému legislatívnemu riziku zo strany EÚ a jej cena sa môže výrazne meniť. V nasledujúcom roku, kedy bude obchodovaná elektrina pre rok 2021, sa predpokladá, že vplyv fundamentov a ich štruktúra bude podobná aktuálnemu roku 2019, no zrejme bude treba dávať väčší podiel váhy na vývoj svetovej ekonomiky.

V prípade, že makroekonomická situácia sa bude zhoršovať, môže tento fakt spôsobiť postupné vyvíjanie tlaku na cenu elektriny smerom nadol. Cenový nárast môžu spôsobiť nepredvídateľné, resp. málo pravdepodobné udalosti, ako bola napr. havária jadrovej elektrárne vo Fukušime v Japonsku v roku 2011, ktorá zapríčinila prudký nárast cien uhlia a zároveň elektriny. Nemalý negatívny vplyv na ceny elektriny majú tiež neplánované odstávky jadrových blokov, čo často vidíme hlavne vo Francúzsku.

Očakávané Mochovce

Pre Slovensko bude dôležitým míľnikom očakávané spustenie blokov v Mochovciach. Sprevádzkovanie blokov zvýši dodávaný elektrický výkon do slovenskej elektroenergetickej sústavy, pričom každý z týchto blokov predstavuje príspevok 471 megawatt inštalovaného výkonu.  

Pre porovnanie, česká cena elektriny na veľkoobchodnom trhu bola za posledné roky nižšia ako slovenská približne o 1-2 EUR/MWh. Nemecký ekvivalent uvedenej ceny je voči nášmu slovenskému trhu lacnejší v priemere o 3 eurá. Spustenie blokov v Mochovciach do reálnej prevádzky teda bude pravdepodobne znamenať, že cenový rozdiel českej a slovenskej elektriny sa zníži. Samozrejme treba dodať, že rozdiel medzi cenami sa mení aj podľa vplyvu aktuálnych trhových a technických podmienok prenosu elektriny. 

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.