Aktuálne informácie o cenách energií 2023 pre podnikateľov (aktualizácia v zmysle nového nariadenia vlády dňa 16. 1. 2023)

16. 1. 2023

Vláda SR na svojom mimoriadnom rokovaní dňa 16. 1. 2023 prijala nový spôsob zastropovania ceny dodávky elektriny a plynu, ktorý sa týka výhradne zraniteľných odberateľov - podnikateľov a organizácií, s regulovanou cenou (tzv. malé podniky, s ročnou spotrebou elektriny do 30 MWh a plynu do 100 MWh).

Čo sa zmenilo pre zraniteľných odberateľov – podnikateľov a organizácie, s regulovanou cenou

Pôvodná schéma štátnej pomoci, o ktorej sme Vás informovali a v zmysle ktorej sme postupovali pri stanovení výšky preddavkových platieb pre rok 2023, sa podľa nového nariadenia Vlády SR pre túto skupinu odberateľov mení. Od 1. 1. 2023 tak bude cena dodávky pre zraniteľných odberateľov podnikateľov a organizácie, s regulovanou cenou, zastropovaná na úrovni 199 eur/MWh pre elektrinu a 99 eur/MWh pre plyn.

Zo strany regulovaných zraniteľných odberateľov podnikateľov a organizácií, momentálna nie je potrebná žiadna aktivita.

Po zverejnení nariadenia vlády v Zbierke zákonov SR Vám bezodkladne vystavíme novú dohodu o preddavkových platbách pre rok 2023. Pôvodne zaslanú dohodu o preddavkoch, považujte za bezpredmetnú a úhrady, prosíme, realizujte už podľa novo zaslanej dohody o preddavkových platbách. V prípade, ak ste už úhradu preddavkovej platby za január 2023 zrealizovali, táto platba Vám bude kompenzovaná.

Zníženie cien sa týka preddavkov na rok 2023, vyúčtovaciu faktúru za rok 2022, uhraďte, prosíme, v pôvodnej výške a termíne splatnosti.

Pre ostatné kategórie podnikateľov a organizácií sa ceny a schéma štátnej pomoci nemenia:

Podnikatelia a organizácie – vybraní zraniteľní odberatelia (regulované ceny elektriny a plynu)

Do tejto kategórie patria odberatelia, resp. odberné miesta elektriny a plynu, ktoré patria do legislatívou stanovených skupín – zariadenia sociálnych služieb, bytové kotolne, nájomné a sociálne byty, ktorí o zaradenie do tejto kategórie požiadali do 31. 12. 2022.

Schválená štátna pomoc pre túto kategóriu odberateľov sa nezmenila, uplatňované ceny ju už obsahujú.

Neregulovaným odberateľom – podnikateľom a organizáciám, budú ceny dodávky kompenzované nad zastropovanú hranicu 199 eur/MWh pre elektrinu a 99 eur/MWh pre plyn podľa pripravovanej schémy štátnej pomoci. O túto dotáciu si budú neregulovaní odberatelia žiadať priamo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré zverejní výzvu na svojej webovej stránke.

Podľa medializovaných informácií vláda zvažuje úpravu štátnej pomoci aj pre verejný sektor. Po zverejnení oficiálnych informácií Vás budeme informovať na našej web stránke.

Všetky aktuálne odpovede na otázky týkajúce sa cien energií na rok 2023 nájdete v sekcii Najčastejšie otázky.

S pozdravom

Stredoslovenská energetika, a. s.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.