Podmienky a harmonogram

Zelená energia je trendom nielen vo svete ale aj na Slovensku, kde aktuálne prebieha národný projekt Zelená domácnostiam II. Vďaka nemu môžu slovenské domácnosti získať dotácie na inštaláciu zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov až do výšky 3400 €. Výška dotácii sa líši v závislosti od konkrétneho zariadenia a požiadať o ne môžu všetky domácnosti mimo bratislavského kraja.  

Výber správnej technológie a zároveň úspešné podanie žiadosti o dotáciu nemusí byť vždy jednoduché, preto si vyberte spoľahlivého a skúseného partnera. Ak sa rozhodujete do projektu zapojiť, neváhajte nás kontaktovať a my zabezpečíme celý proces zapojenia sa do programu, od prípravy žiadosti až po samotnú inštaláciu vybraného zariadenia.

Spoľahnite sa na SSE

  • Spĺňame všetky podmienky a sme v zozname oprávnených zhotoviteľov. 
  • Získate komplexné riešenie využitia dotácie od prípravy žiadosti až po realizáciu.
  • Vybavíme za vás administratívne záležitosti týkajúce sa štátnej dotácie.
  • Naši odborníci starostlivo posúdia možnosti a navrhnú vám ideálne technické riešenie.
  • Osobne vám vypracujeme projekt na mieru vašej domácnosti.
  • Vypracujeme finančný model s dotáciou.
  • Vyberieme optimálne zariadenie a dohodneme realizáciu s overeným dodávateľom technológie. 

Kľúčové zmeny v projekte Zelená domácnostiam II.

Výška dotácii na všetky uvedené zariadenia je stanovená v závislosti od splnenia uprednostňujúcich podmienok. O dotácie sa budú môcť uchádzať domácnosti a bytové domy v rámci celého Slovenska okrem Bratislavského kraja.

Maximálna výška dotácie na zariadenia:

Zariadenie

Výška dotácie 

Min. dotácia

Fotovoltické panely 1 500 € bez uprednostňujúcich podmienok 
Slnečné kolektory 1 750 € min. 1 400 € v prípade nesplnenia uprednostňujúcich podmienok
Tepelné čerpadlo 3 400 € min. 2 720 € v prípade nesplnenia uprednostňujúcich podmienok 
Kotly na biomasu 1 500 € min. 1 200 € v prípade nesplnenia uprednostňujúcich podmienok 

Uprednostňujúce podmienky

Vyšší finančný príspevok pre zariadenia na výrobu tepla môžu získať:

a) rodinné domy, kde bude preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie;
b) v oblastiach, kde nie je vybudovaný systém CZT (centrálne zásobovanie teplom).

V prípade splnenia jednej z vyššie uvedených podmienok a) alebo b), bude hodnota poukážky zvýšená o 10 %. V prípade splnenia obidvoch podmienok a) aj b), bude hodnota poukážky navýšená o 25 %.

Harmonogram plánovaných kôl na rok 2019

O poukážky je možné požiadať len počas otvoreného kola, v určený deň o 15-tej hodine.

Aktuálne výzvy

Dátum zverejnenia výzvy 

Typ zariadenia

Odhad počtu poukážok

19.

3. 9. 2019

tepelné čerpadlo

501

20. 10. 9. 2019 kotol na biomasu 267
21. 17. 9. 2019 slnečný kolektor 423
22. 8. 10. 2019 fotovoltický panel 267
23. 15. 10. 2019 tepelné čerpadlo 333
24. 22. 10. 2019 kotol na biomasu 200

Zdroj: Zelená domácnostiam II.

Zapojte sa s nami do projektu! 

Poskytneme vám komplexný servis od žiadosti, cez administratívne záležitosti spojené s dotáciou až po realizáciu technického riešenia. Vyplňte krátky dotázník a my vás budeme kontaktovať. 

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pilotnom projekte bolo v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II bude v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €.