Vzor vyúčtovacej faktúry za dodávku a distribúciu plynu - domácnosti

Faktúra strana 1.
Faktúra strana 1.
Faktúra strana 1.
Faktúra strana 1.