Vzdelávanie financované z ESF

Stredoslovenská energetika, a.s. (ďalej len SSE) realizovala projekt zameraný na vzdelávanie svojich zamestnancov pod názvom „Vzdelávanie zamestnancov SSE“.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Výška zmluvného nenávratného finančného príspevku: 1 038 521,20 EUR.

Cieľovou skupinou boli zamestnanci spoločnosti a hlavnými oblasťami vzdelávania boli jazykové vzdelávanie, manažérske zručnosti, odborné školenia, vzdelávanie v oblasti IKT, vzdelávanie v oblasti daní, vzdelávanie v oblasti účtovníctva a vzdelávanie v oblasti ľudských zdrojov.

Projekt sa začal realizovať v mesiaci júl 2010 a bol ukončený v mesiaci február 2013.

vzdelavanie zamestnancov v sse

www.employment.gov.sk   www.esf.gov.sk   www.sia.gov.sk   www.europa.eu

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.