SEPA inkaso

je nový spôsob bezhotovostnej platby, ktorý sa od 1. 2. 2014 zavádza vo väčšine krajín EÚ.

Ak si zvolíte inkasný spôsob platby na úhradu vašich platieb za elektrinu a plyn po 1. 2. 2014, platba sa uskutoční na základe platobného príkazu na SEPA inkaso (výzvy na inkaso) od Stredoslovenskej energetiky, a. s. (SSE), pričom treba SSE vopred udeliť súhlas (mandát) na automatické inkaso z vášho účtu.

Výhody inkasa

 • Spoľahlivosť
  Platby sa vykonávajú automaticky a bez rizika zadania chybného údaja (suma, variabilný symbol, číslo účtu).
 • Bezstarostnosť
  Nemusíte nikam chodiť a venovať pozornosť a čas pravidelným mesačným úhradám.
 • Bezpečnosť
  Vďaka bezhotovostnému spôsobu úhrady si priebeh inkasa riadite a kontrolujete sami.
 • Efektívnosť
  Prípadné preplatky zašleme priamo na účet zákazníka.

Ako si môžem zriadiť SEPA inkaso?

Platbu záloh a faktúr za elektrinu alebo plyn si môže aktivovať každý zákazník SSE, prípadne osoba, ktorá platby uhrádza.

1. Podpis mandátu pre SEPA inkaso

Je potrebné vypísať tlačivo Mandát pre inkaso SEPA.

Originál vyplneného a podpísaného tlačiva je potrebné zaslať na adresu:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Sekcia Predaj biznis zákazníkom
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

2. Následná aktivácia súhlasu so SEPA inkasom vo vašej banke

Pre úspešné zriadenie inkasa odporúčame nahlásiť súhlas so SEPA inkasom aj vo vašej banke. Túto povinnosť si overte priamo s vašou bankou.

Čo to SEPA vlastne je?

SEPA (Single Euro Payments Area) je skupina krajín, v ktorých majú spotrebitelia, podniky a iné hospodárske subjekty možnosť realizovať a prijímať platby v eurách za rovnakých podmienok ako pri domácich platbách.

Od 1. februára 2014 sú všetky domáce a cezhraničné platby v mene euro v rámci krajín Európskeho spoločenstva SEPA platbami.

Čo sa mení?

Rozsah realizácie inkasa
Inkaso možno realizovať nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci všetkých krajín SEPA.

Menšia časová náročnosť
Finančné prostriedky sa pripíšu na účet príjemcu rýchlejšie – maximálne do nasledujúceho dňa, a to rovnako pre domáce aj zahraničné platby.

Zrušenie čakajúcej výzvy na inkaso
O zrušenie čakajúcej výzvy na inkaso možno požiadať aj prostredníctvom internet bankingu (nielen osobne na obchodnom mieste banky).

Udeľovanie súhlasu s inkasom
Do 1. 2. 2014 zákazník udeľoval súhlas s inkasom konkrétnemu číslu účtu SSE, aktuálne udeľujete súhlas s inkasom identifikačnému číslu CID (jedinečné číslo pridelené SSE).

Poplatok za inkaso
V rámci SEPA krajín je poplatok za tuzemské aj zahraničné inkaso rovnaký. Vo väčšine bánk je aktivácia súhlasu s inkasom bez poplatkov, pravidelné inkaso býva zahrnuté v balíkoch služieb poskytovaných k väčšine bankových účtov.

Opakovanie inkasa
V prípade, že v deň inkasovania sa na účte nenachádza dostatok peňažných prostriedkov, inkaso sa už nebude automaticky opakovať v nasledujúcich dňoch.

Bankové spojenie SSE 

V dokumentoch bude SSE uvádzať čísla bankového spojenia v oboch formátoch –- v slovenskom formáte (BBAN) aj v tvare IBAN.

 

 Názov banky

Číslo účtu BBAN

Účet v tvare IBAN

SWIFT - BIC

VÚB Banka, a. s.

702432/0200

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SUBASKBX

Československá obchodná banka, a.s.

202476883/7500

SK05 7500 0000 0002 0247 6883

CEKOSKBX

UniCredit Bank

6618321014/1111

SK68 1111 0000 0066 1832 1014   

UNCRSKBX

Tatra banka, a. s.

2621150449/1100

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

TATRSKBX

Slovenská sporiteľňa, a. s.

423703090/0900

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

GIBASKBX