Prečo si vybrať SSE

Viac ako 95 rokov na trhu

Dodávanie energie pre 700 000 zákazníkov

Okrem elektriny a plynu 20 ďalších proklientskych služieb

 • zaujímame sa o vaše potreby,
 • radíme, ako optimalizovať náklady na energie,
 • pomáhame vám investovať do moderných technológií a efektívnejších vykurovacích systémov,
 • sme dostupní vždy, keď nás potrebujete,
 • prinášame pohodlie a overenú kvalitu.

Dôvody, prečo si vybrať SSE

Transparentnosť ceny energií

naša cena energií je konečná, bez ďalších skrytých poplatkov a podmienok

Spoľahlivý a stabilný dodávateľ elektriny aj plynu

dodávku energií garantujeme všetkým zákazníkom – domácnostiam, samosprávam, firmám aj organizáciám

Podpora regiónu

SSE ako významný hospodársky subjekt na strednom Slovensku aktívne buduje hodnoty v regióne, v ktorom pôsobí. Podporujeme mestá a obce, pomáhame ľuďom v núdzi, prispievame k zachovávaniu nášho kultúrneho dedičstva. Uvedomujeme si svoju spoločenskú zodpovednosť k prostrediu, ktorého sme súčasťou. Podporujeme vzdelávanie, umenie, chránime prírodu a zveľaďujeme náš spoločný životný priestor.

Ochrana životného prostredia

Environmentálna politika sa riadi princípmi, ktoré sú v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja:

 • Vážime si životné prostredie a jeho ochranu považujeme za prioritu.
 • Rešpektujeme hodnoty ochrany životného prostredia.
 • Kladieme dôraz na preventívne opatrenia s cieľom minimalizovať vplyv našich činností na životné prostredie.
 • Podporujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie a efektívne využívanie energie podľa princípov trvalo udržateľného rozvoja.
 • Uplatňujeme princíp neustáleho zlepšovania v ochrane životného prostredia.
 • Pravidelne hodnotíme naše environmentálne správanie, environmentálne ciele a programy.
 • Zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov a pozitívne ich motivujeme na dosahovanie stanovených environmentálnych cieľov.

SSE má udelený certifikát podľa normy STN EN ISO 14001:2004, ktorý potvrdzuje, že zavedený a používaný systém environmentálneho riadenia spĺňa prísne požiadavky medzinárodných kritérií.

Naše environmentálne aktivity sú zamerané na spoluprácu s neziskovými organizáciami. Spolu s neziskovou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku sa podieľame na spolufinancovaní európskeho projektu LIFE+ Ochrana orla krikľavého na Slovensku. Finančne aj materiálne podporujeme environmentálne aktivity v Záchrannej stanici Zázrivá.

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., získala v roku 2009 2. miesto v národnom kole súťaže Národná podnikateľská cena za životné prostredie za projekt zameraný na ochranu dravých vtákov na elektrických vedeniach. Súťaž každé dva roky v Slovenskej republike organizuje Asociácia priemyselnej ekológie (ASPEK). Popredné umiestnenie v národnom kole súťaže nám umožnilo prihlásiť sa do európskeho kola súťaže European Bussines Awards for the Environment, ktorú organizuje Generálny direktoriát pre životné prostredie Európskej komisie.

Projekt spoločnosti Stredoslovenská energetika zaujal členov medzinárodnej poroty natoľko, že sa rozhodli udeliť mu špeciálne ocenenie za atraktívny a jednoduchý prístup k ochrane životného prostredia a zabezpečenie trvalou držateľného rozvoja v krajine.

Aktivovaných 170 000 elektronických faktúr

Ročne v priemere 540 hodín dobrovoľníckych aktivít

Zrealizovaných viac ako 50 projektov spoločenskej zodpovednosti

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.