Energetická efektívnosť pre veľkoodberateľov | SSE

Energetický certifikát

Predávate, prenajímate, rekonštruujete alebo

kolaudujete budovu? Splňte si zákonnú povinnosť

rýchlo a výhodne s energetickým certifikátom od SSE.

Povinnosť dať si urobiť energetický certifikát a energetický posudok vyplýva zo zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Energetický certifikát je potrebný pri predaji, prenájme budovy a pri kolaudácii novopostavených a zrekonštruovaných budov. V prípade stavby novej budovy alebo významnej rekonštrukcii (obnovenie zateplenia, výmena okien) je potrebné k žiadosti o stavebné povolenie priložiť aj energetický posudok, ktorý je povinný aj v prípade, ak žiadate o finančný príspevok z fondu Európskej únie.

Výhody energetického certifikátu a posudku od SSE:

 • rýchle vyhotovenie už od 7 pracovných dní pre budovy kdekoľvek na Slovensku,
 • k energetickému posudku dostanete energetický certifikát s 50 % zľavou*,
 • vystavené bez úhrady vopred

* Zľavu si môžete uplatniť, ak počas výstavby budovy nedôjde k zmenám oproti projektu.

 

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

ENERGETICKÝ POSUDOK

Vlastník budovy je povinný dať vyhotoviť dokument:

 • pri uzatvorení zmluvy o predaji alebo prenájme budovy,
 • pri novostavbe, ku dňu začatia kolaudácie,
 • pri významnej obnove budovy ku dňu začatia kolaudácie (tzn. pri rekonštrukciách ako zateplenie alebo výmena okien v budove),
 • do 2 mesiacov odo dňa zániku platnosti pôvodného energetického certifikátu. 
 • k stavebnému povoleniu pre novostavbu,
 • k stavebnému povoleniu pri významnej obnove budovy (tzn. pri rekonštrukcii ako zateplenie alebo výmena okien v budove). 

 

Účel:

 • Hodnotí stavebné konštrukcie, technické zariadenia budovy (napr. spôsob vykurovania, ohrevu TÚV, osvetlenia, chladenia a vetrania), na základe čoho je budova zatriedená do energetickej triedy podľa svojej energetickej hospodárnosti. Rozsah energetických tried je od A (najhospodárnejšie budovy) až po G (najmenej hospodárne budovy).

 

 • Navrhuje potrebné opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť nových alebo významne obnovených (zatepľovaných) budov. Vychádza z projektu budovy a hodnotí jej energetickú hospodárnosť. Musí byť súčasťou projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu.

 

Platnosť:

 • 10 rokov od dátumu vyhotovenia do vykonania významnej rekonštrukcie budovy, ktorá má vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
 • do dátumu platnosti uvedenom na certifikáte (platí pre EC vydané do konca roka 2012).

 

 • je platný dovtedy, kým je platné stavebné povolenie (nemá oficiálnu platnosť).

 

Výsledná dokumentácia:

 • energetický certifikát
 • energetický štítok

 

 • projektové energetické hodnotenie (niekoľkostranový dokument)

 

Je potrebný pre budovy:

 • bytové domy, hotely, reštaurácie, 
 • administratívne budovy, školy a školské zariadenia, 
 • nemocnice, 
 • budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby, 
 • športové haly a iné budovy na šport, 
 • ostatné nevýrobné budovy, ktoré spotrebúvajú energiu. 

 

Nie je potrebný pre budovy:

 • národné kultúrne pamiatky, kostoly a modlitebne, 
 • dočasné stavby (čas užívania kratší ako 2 roky),
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 • bytové budovy v užívaní menej než 4 mesiace v roku, 
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

 

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.