Energetický certifikát

Predávate, prenajímate, rekonštruujete alebo

kolaudujete budovu? Splňte si zákonnú povinnosť

rýchlo a výhodne s energetickým certifikátom od SSE.

Ponúkame vyhotovenie:

 • Energetického certifikátu
  • potrebný pri predaji a prenájme budovy a ku kolaudácii novopostavených a zrekonštruovaných budov
 • Energetického posudku
  • potrebný k stavebnému povoleniu novopostavených a zrekonštruovaných budov

SSE ručí za kvalitu dodaného energetického certifikátu/posudku a ponúka ďalšie výhody.

Výhody energetického certifikátu/posudku

Predávate, prenajímate, rekonštruujete alebo kolaudujete dom? Splňte si zákonnú povinnosť rýchlo a výhodne so SSE.

 • rýchle vyhotovenie už od 3 pracovných dní,
 • bez úhrady za energetický certifikát/posudok vopred,
 • pre budovu kdekoľvek na Slovensku.

Navyše, ak si u nás dáte urobiť energetický posudok, energetický certifikát vám vyhotovíme s 50 % zľavou. Zľavu si môžete uplatniť, ak počas výstavby budovy nedôjde k zmenám oproti projektu.

Ako si objednať energetický certifikát/posudok?

Aby sme vám ušetrili čas a pripravili ponuku na mieru šitú vašim potrebám, prosím vyplňte objednávku služby a následne ju pošlite svojmu obchodníkovi.

Čo je to energetická certifikácia a na čo vlastne slúži?

Povinnosť dať si urobiť energetický certifikát a energetický posudok vyplýva zo zákona č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

 

 

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

ENERGETICKÝ POSUDOK

Na čo slúži:

 • hodnotí stavebné konštrukcie, technické zariadenia budovy (napr. spôsob vykurovania, ohrevu TUV, osvetlenia, chladenia a vetrania), na základe čoho je budova zatriedená do energetickej triedy podľa svojej energetickej hospodárnosti
 • rozsah energetických tried je od A (najhospodárnejšie budovy) až po G (najmenej hospodárne budovy)
 • vychádza z projektu budovy a hodnotí jej energetickú hospodárnosť
 • musí byť súčasťou projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu
 • navrhuje potrebné opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť nových alebo významne obnovených (zatepľovaných) budov

Čo je výsledkom:

 • energetický certifikát
 • energetický štítok
 • niekoľkostranový dokument Projektové energetické hodnotenie

Platnosť:

 • 10 rokov od dátumu vyhotovenia
 • do vykonania významnej rekonštrukcie budovy, ktorá má vplyv na jej energetickú hospodárnosť
 • do dátumu platnosti uvedenom na certifikáte (platí pre EC vydané do konca roka 2012)
 • nemá oficiálnu platnosť
 • je platný dovtedy, kým je platné stavebné povolenie

Je povinný pri:

 • predaji budovy
 • prenájme budovy
 • novopostavených budovách
 • významne obnovených budovách (t. j. pri rekonštrukciách, napr. pri zateplení alebo výmene okien v budove)
 • novopostavených budovách
 • významne obnovených (zatepľovaných) budovách

Vlastník budovy je povinný dať vyhotoviť dokument:

 • ku dňu začatia kolaudácie (pri novostavbe alebo rekonštrukcii)
 • pri uzatvorení zmluvy o predaji alebo nájme domu
 • do 2 mesiacov odo dňa zániku platnosti pôvodného EC
 • k stavebnému povoleniu

Je potrebný pre tieto budovy:

 • bytové domy
 • hotely a reštaurácie
 • administratívne budovy
 • školy a školské zariadenia
 • nemocnice
 • budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • športové haly a iné budovy na šport
 • ostatné nevýrobné budovy, ktoré spotrebúvajú energiu

Nie je potrebný pre tieto budovy:

 • národné kultúrne pamiatky
 • kostoly a modlitebne
 • dočasné stavby (čas užívania kratší ako 2 roky)
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než 4 mesiace v roku
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m 2