IMS - Inteligentné meracie systémy

Čo je IMS?

Inteligentný merací systém (IMS) je elektronický systém, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej energie. Umožňuje automatický zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom a ďalším účastníkom trhu. Ide o plne automatizovaný systém, pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu. Na základe informácií z IMS o priebehu svojej spotreby sa môže koncový odberateľ rozhodovať o efektívnom využití elektriny, čo môže prispieť k úspore elektriny.

Inštalácia

Inteligentné meracie systémy sú postupne inštalované prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy tým koncovým odberateľom pripojeným na NN hladine, ktorého ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh v súlade s Vyhláškou. Pôjde teda ako o firmy, tak aj o domácnosti.

Výmena elektromeru a inštalácia IMS je bezplatná.

Pre získanie prístupu k nameraným údajom z inteligentných meracích systémov musíte spĺňať nasledovné kritériá:

  • ste odberateľom elektriny v danom odbernom mieste,
  • na odbernom mieste je nainštalovaný inteligentný merací systém s jednou z nasledovných funkcionalít:
    • základná,
    • pokročilá,
    • špeciálna.

IMS Portál

Od 1.1.2017 je zabezpečený online prenos dát o spotrebe elektriny na novom IMS portáli spoločnosti SSE Distribúcia. IMS portál je prístupný pre všetky odberné miesta pripojené na sieť SSE-D, ktoré sú osadené meraním typu A, B a IMS. Portál zároveň nahrádza funkcionalitu predchádzajúceho systému PWD-MIP.

Pre registráciu a prihlásenie kliknite sem.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke