Spoločnosti s majetkovou účasťou SSE

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Spoločnosť bola založená 22. marca 2006. Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD) je distribučná energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom, Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja, kam distribuuje elektrickú energiu pre viac ako 700 000 zákazníkov – podnikateľov a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje služby súvisiace s prevádzkou distribučnej sústavy. SSE vlastní 100 % akcií.
Stredoslovenská distribučná, a. s.

Elektroenergetické montáže, s. r. o.
Spoločnosť bola založená 2. júla 2003. Na základe výsledkov mimoriadneho Valného zhromaždenia SSE bola schválená zmluva o predaji časti spoločnosti divízie Stavebnomontážnych činností do novozaloženej dcérskej spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výstavba, obnova a rozvoj elektroenergetických zariadení na území celého Slovenska. SSE vlastní 100 % akcií.
Elektroenergetické montáže, s. r. o. (EEM, s. r. o.)

SSE – Metrológia, s. r. o.
Dcérska spoločnosť SSE - Metrológia, s. r. o. bola založená 3. apríla 2003. Od 1. januára 2004 nadviazala svojou činnosťou na päťdesiatročnú činnosť metrológie SSE v oblasti overovania elektromerov, ktorú spoločnosť postupne rozšírila aj na overovanie vodomerov ako súčasti meračov tepla a kalibráciu meradiel elektrických veličín. SSE vlastní 100 % podiel.
Metrológia, s. r. o.

Stredoslovenská energetika – Project Development, s. r. o.
Spoločnosť bola založená 3. júna 2008 za účelom výstavby plynovej elektrárne v roku 2009 a jej funkčnej prevádzky od roku 2010. SSE vlastní 100 % podiel.

SSE – Solar, s. r. o.
Spoločnosť bola založená dňa 2. apríla 2010 za účelom vybudovania a prevádzkovania fotovoltaických elektrární. SSE vlastní 100 % podiel.

SSE CZ, s. r. o.
Spoločnosť SSE – CZ, s. r. o. bola založená 13. októbra 2005. Zaoberá sa obchodovaním s elektrickou energiou a dodávkou elektriny koncovým odberateľom na českom trhu. SSE vlastní 100 % podiel.

SPX, s. r. o.
Zakladateľmi SPX, s. r. o. sú tri spoločnosti SSE, VSE a ZSE. Činnosť tejto spoločnosti je zameraná na výmenu informácií pri obchodovaní s elektrinou prostredníctvom internetového portálu SPX. Spoločnosť bola založená 24. novembra 2004. SSE vlastní 33,33 % podiel.
SPX, s. r. o.

Energotel, a. s.
Spoločnosť bola založená 7. februára 2000 na účely poskytovania dátových a telekomunikačných služieb. SSE vlastní 20 % akcií.
ENERGOTEL, a. s. 
 
Stredoslovenská energetika Obchod, a. s. 
Dcérska spoločnosť Stredoslovenská energetika Obchod, a. s., bola založená 3. augusta 2018. SSE vlastní 100 % podiel.
 
SSE-MVE, s. r. o.
Dcérska spoločnosť SSE-MVE, s. r. o., bola založená 3. augusta 2018. SSE vlastní 100% podiel.
 
SPV100, s. r. o.
Dcérska spoločnosť SPV100, s. r. o.,  bola založená 9. júna 2012. Spoločnosť je zameraná na distribúciu elektriny prostredníctvom miestnej distribučnej spoločnosti v Liptovskom Mikuláši. Poskytuje komplexné služby zákazníkom a individuálne pristupuje k ich požiadavkám. Ročne spoľahlivo dodá okolo 6000 MWh elektriky. SSE vlastní 100 % podiel.