Sepa Inkaso

Zvoľte si bezhotovostný spôsob platby, ktorý sa od 1. 2. 2014 zavádza vo väčšine krajín EÚ.

SEPA inkaso je bezhotovostný spôsob úhrady platieb za elektrinu a plyn. Platba sa uskutoční na základe platobného príkazu, ktorý posiela Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) banke odberateľa (platiteľa energií). Odberateľ ale musí vopred dať súhlas (mandát) na automatické inkasovanie zo svojho účtu (v svojej banke), a to súhlasom so SEPA inkasom.  

Výhody služby SEPA inkaso

 • Spoľahlivosť
  Platby sa realizujú automaticky a bez rizika zadania chybného údaja (suma, variabilný symbol, číslo účtu).
 • Bezstarostnosť
  Šetrí čas potrebný na vybavenie platby, platba je realizovaná automaticky. 
 • Bezpečnosť
  Vďaka bezhotovostnému spôsobu úhrady si priebeh inkasa riadite a kontrolujete sami.
 • Efektívnosť
  Prípadné preplatky zašleme priamo na účet zákazníka.

Ako si môžem zriadiť SEPA inkaso?

Platbu záloh a faktúr za elektrinu alebo plyn si môže aktivovať každý zákazník SSE, prípadne osoba, ktorá platby uhrádza. Službu si môžete aktivovať nasledovne:

1

Podpis mandátu pre SEPA inkaso

Ako prvé je potrebné vypísať tlačivo Mandát pre inkaso SEPA

Originál vyplneného a podpísaného tlačiva zašlite na našu adresu:

     Stredoslovenská energetika, a. s.
     Pri Rajčianke 8591/4B
     010 47 Žilina

2

Následná aktivácia súhlasu so SEPA inkasom vo vašej banke

Pre úspešné zriadenie inkasa je potrebné nahlásiť súhlas so SEPA inkasom aj vo vašej banke.

Bankové spojenie SSE  

 Názov banky

Účet v tvare IBAN

SWIFT - BIC

VÚB Banka, a. s.

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SUBASKBX

Československá obchodná banka, a.s.

SK05 7500 0000 0002 0247 6883

CEKOSKBX

UniCredit Bank

SK68 1111 0000 0066 1832 1014   

UNCRSKBX

Tatra banka, a. s.

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

TATRSKBX

Slovenská sporiteľňa, a. s.

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

GIBASKBX

Čo to SEPA vlastne je?

SEPA (Single Euro Payments Area) je skupina krajín, v ktorých majú spotrebitelia, podniky a iné hospodárske subjekty možnosť realizovať a prijímať platby v eurách za rovnakých podmienok ako pri domácich platbách.

Od 1. februára 2014 sú všetky domáce a cezhraničné platby v mene euro v rámci krajín Európskeho spoločenstva SEPA platbami.

Čo sa mení?

Rozsah realizácie inkasa
Inkaso je možné realizovať nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci všetkých krajín SEPA.

Menšia časová náročnosť
Finančné prostriedky sú pripísané na účet príjemcu rýchlejšie – maximálne do nasledujúceho dňa, a to rovnako pre domáce aj zahraničné platby.

Zrušenie čakajúcej výzvy na inkaso
O zrušenie čakajúcej výzvy na inkaso možno požiadať aj prostredníctvom internet bankingu (nielen osobne na obchodnom mieste banky).

Udeľovanie súhlasu s inkasom
Do 1. 2. 2014 zákazník udeľoval súhlas s inkasom konkrétnemu číslu účtu SSE, aktuálne udeľujete súhlas s inkasom identifikačnému číslu CID (jedinečné číslo pridelené SSE).

Poplatok za inkaso
V rámci SEPA krajín je poplatok za tuzemské aj zahraničné inkaso rovnaký. Vo väčšine bánk je aktivácia súhlasu s inkasom bez poplatkov, pravidelné inkaso býva zahrnuté v balíkoch služieb poskytovaných k väčšine bankových účtov.

Opakovanie inkasa
V prípade, že v deň inkasovania sa na účte nenachádza dostatok peňažných prostriedkov, inkaso sa už nebude automaticky opakovať v nasledujúcich dňoch.