• Prejsť na

SEPA inkaso

Čo je to SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) je skupina krajín, v ktorých majú spotrebitelia, podniky a iné hospodárske subjekty možnosť realizovať a prijímať platby v eurách za rovnakých podmienok ako pri domácich platbách.

Od 1. februára 2014 sú všetky domáce a cezhraničné platby v mene euro v rámci krajín Európskeho spoločenstva SEPA platbami.

SEPA INKASO a jeho výhody

Rozsah realizácie inkasa

Inkaso je možné realizovať nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci všetkých krajín SEPA.

Menšia časová náročnosť

Finančné prostriedky sú pripísané na účet príjemcu rýchlejšie - maximálne do nasledujúceho dňa a to rovnako pre domáce aj zahraničné platby.

Zrušenie čakajúcej výzvy na inkaso

O zrušenie čakajúcej výzvy na inkaso je možné požiadať aj prostredníctvom internet bankingu (nielen osobne na obchodnom mieste banky).

Udeľovanie súhlasu s inkasom

Do 1. 2. 2014 zákazník udeľoval súhlas s inkasom voči konkrétnemu číslu účtu SSE, aktuálne udeľujete súhlas s inkasom voči identifikačnému číslu CID (jedinečné číslo pridelené SSE).

Poplatok za inkaso

V rámci SEPA krajín je poplatok za tuzemské aj zahraničné inkaso rovnaký. Vo väčšine bánk je aktivácia súhlasu s inkasom bez poplatkov, pravidelné inkaso býva zahrnuté v balíkoch služieb poskytovaných k väčšine bankových účtov.

Opakovanie inkasa

V prípade, že v deň inkasovania sa na účte nenachádza dostatok peňažných prostriedkov, inkaso sa už nebude automaticky opakovať v nasledujúcich dňoch.

Kalkulačka konverzie vášho čísla účtu na IBAN

Bankové spojenie SSE

V dokumentoch bude SSE uvádzať čísla bankového spojenia v oboch formátoch v slovenskom formáte (BBAN) aj v tvare IBAN.

Názov banky Číslo účtu BBAN Účet v tvare IBAN SWIFT - BIC
VÚB Banka, a.s. 702432/200 SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500 SK05 7500 0000 0002 0247 6883 CEKOSKBX
UniCredit Bank 6618321014/1111 SK68 1111 0000 0066 1832 1014 UNCRSKBX
Tatra banka, a.s. 2621150449/1100 SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s. 423703090/900 SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX