Termovízne meranie

Ušetrite náklady včasným indentifikovaním porúch elektrických zariadení termovíznym meraním.
Predstavuje nedeštruktívnu metódu diagnostiky
nielen elektroenergetických zariadení a ich prvkov.

Ponúkame vám možnosť odhalenia porúch prejavujúcich sa zvýšeným tepelným vyžarovaním špičkovými termokamerami vrátane vypracovania odbornej správy.

Výhody termovízie

  • včasné odhalenie porúch na elektrických zariadeniach všetkých napäťových úrovní – NN, VN, VVN,
  • zníženie prácnosti a nákladov na údržbu,
  • skrátenie dĺžky odstávok zariadení z prevádzky,
  • eliminácia nepredvídaných porúch,
  • diagnostika nedostatkov zariadení a zníženie strát pri prenose energie.

Použitie termovízie

  • elektroenergetika – identifikácia nadmerného oteplenia a opotrebovania jednotlivých prúdových spojov a prvkov elektrických zariadení (rozvádzače, kompenzácie, generátory, transformátory, káblové a linkové vedenia NN, VN, VVN),
  • stavebníctvo – odhalenie kritických miest na obvodovom plášti budov s únikom tepla či použitie nekvalitného stavebného materiálu,
  • priemysel – pomocou termografických snímok strojov, ložísk, uhlíkov na motoroch, svorkovníc a rôznych mechanicky namáhaných častí strojov možno efektívne odhaliť stupeň opotrebenia, namáhania a predísť možným poruchám,
  • teplárenstvo – škody na izolačnej vrstve vedú k vysokým tepelným stratám, predčasnému starnutiu rozvodov a k zintenzívneniu hrdzavenia,
  • poistenie – termovízne meranie elektrických častí (napr. rozvádzačov) je často podmienkou na poistenie výrobných a technologických zariadení.
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.