ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV

Získajte so SSE nenávratné finančné zdroje z prostriedkov Európskej únie

 

Výzva o nenávratný finančný príspevok ministerstva životného prostredia zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov stále pokračuje. 

Finančný príspevok môže byť poskytnutý na administratívne budovy, napr. obecný úrad, kultúrny dom,...budovy škôl a školských zariadení (okrem základných škôl).

O finančný príspevok môžu požiadať obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne.

Výzva stále pokračuje

Najbližšie kolo je už v októbri, takže na dôslednú prípravu máte stále dostatočný časový priestor a v spolupráci s nami aj vysokú pravdepodobnosť úspechu.

Ak máte záujem vopred identifikovať opatrenia, ktoré sú nevyhnuté na budove realizovať, ponúkame Vám možnosť objednať si realizáciu projektového energetického hodnotenia za zvýhodnenú cenu a získate:

  • navrhnutie konkrétnych energetických opatrení pre váš projekt tak, aby došlo k zníženiu energetickej náročnosti budovy minimálne o 50 % (čím splníme dôležitú podmienku výzvy),
  • potenciál úspory 50 %, ktorý prioritizuje váš projekt a zároveň zabezpečí preplatenie 95 – 100 % z celkových oprávnených výdavkov,
  • vyčíslenie orientačných nákladov na investíciu do budovy,
  • potrebný podklad pre akékoľvek verejné obstarávanie a cenové ponuky, napr. pre súťaž na dodávateľa projektu k stavebnému povoleniu.

Náklady na vypracovanie projektového energetického hodnotenia si budete môcť zahrnúť do nákladov na projektovú dokumentáciu, takže vám budú v konečnom dôsledku preplatené v rámci oprávnených výdavkov na projekt. 

Zapojte sa do výzvy so SSE

Podmienkou zapojenia sa do výzvy je aj zvládnutie náročnej administratívy, spoľahnite sa preto na odborníkov zo spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) a  zvýšte si výrazne pravdepodobnosť úspechu!

Ak sa na základe projektového energetického rozhodnutia zapojíte do výzvy v spolupráci so SSE,  získavate aj ďalšie výhody: 

  • Vďaka nám máte až 90 % šancu na získanie finančných prostriedkov z výzvy.
  • Zabezpečíme celý proces zapojenia sa, vrátane časovo náročnej administratívy, komfortne za vás.
  • Zabezpečíme pre vás aj nevyhnutné podklady k žiadosti - energetický audit a projekt k stavebnému povoleniu.
  • Ponúkame vám jedny znajvýhodnejších cien na trhu a profesionálne dodané služby.
  • Po získaní príspevku Vám pomôžeme s realizáciou opatrení navrhnutých energetickým auditom.
  • Keďže vám všetky doklady k žiadosti vypracujeme my, minimalizujeme nezrovnalosti v metodike počítania a v jednotlivých výstupoch.

Viac informácií sa dozviete na stránke www.op-kzp.sk. Kontaktovať nás môžete e-mailom na audit@sse.sk, prípadne telefonicky na tel. čísle +421 915 978 215. 

Objednajte si naše služby rýchlo a jednoducho!  

1.

Vyplňte a podpíšte záväznú objednávku

2.

Objednávku nám pošlite

Stredoslovenská energetika, a. s.
Predaj B2C zákazníkom
Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina

V prípade, že sa zadané kritéria z výzvy nebudú vzťahovať na verejnú budovu vo Vašej objednávke, všetky služby objednané pre takýto objekt bezplatne stornujeme.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.