Prečo si vybrať SSE

Viac ako 95 rokov na trhu

Dodávanie energie pre 700 000 zákazníkov

Okrem elektriny a plynu 20 ďalších proklientskych služieb

 • Staráme sa o vaše pohodlie.
 • Radíme, ako znížiť spotrebu energií.
 • Pripravujeme pre vás zaujímavé zľavy.
 • Sme dostupní vždy, keď nás potrebujete.
 • Prinášame pohodlie a overenú kvalitu.

Dôvody, prečo si vybrať SSE

Transparentnosť ceny energií

naša cena energií je konečná, bez ďalších skrytých poplatkov a podmienok

Spoľahlivý a stabilný dodávateľ elektriny aj plynu

dodávku energií garantujeme všetkým zákazníkom – domácnostiam, samosprávam, firmám aj organizáciám

Referencie našich klientov

Výhodnejší plyn pre firmu MÄSORAJ

„Všetko za nás vybavil dodávateľ. Aktivita z mojej strany trvala nanajvýš 15 minút.”

Porozprávali sme sa so zákazníčkou patriacou medzi odberateľov plynu od SSE, pani Silviou Kasmanovou, konateľkou spoločnosti MäsoRaj, s. r. o.

Firma MäsoRaj, s. r. o., ušetrí s výhodnejším plynom od SSE približne 1 200 eur ročne oproti predchádzajúcemu dodávateľovi.

Čím sa zaoberá vaša spoločnosť?

Zaoberáme sa predajom a spracovaním mäsa a výrobou mäsových výrobkov. Spolupracujeme s obchodnými reťazcami, do ktorých hotové produkty distribuujeme, ale aj s menšími predajňami, prípadne vieme zákazníkovi doviezť tovar aj na objednávku.

Ktoré energie pri výrobe využívate?

Výrobný proces si vyžaduje, vzhľadom na používanie rôznych technológií, obe energie súčasne, takže elektrina aj plyn sú pre nás nevyhnutné.

Čo si myslíte o tom, že SSE dodáva okrem elektriny aj plyn?

Je to pre nás veľmi vyhovujúci stav. V prípade akýchkoľvek otázok, požiadaviek či zmien mi stačí kontaktovať len jedného človeka v zákazníckom centre, s ktorým vybavím obe energie naraz. Je to veľmi komfortné a človek nemusí chodiť od elektrikárov k plynárom a naopak. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme s plynom prešli k SSE.

Povedali ste „jeden z dôvodov“. Je teda dôvodov, pre ktoré ste sa rozhodli prestúpiť, viac?

Samozrejme, najhlavnejší dôvod je vysoká úspora. Oproti nášmu pôvodnému dodávateľovi máme zľavu na dodávku plynu až 15 %, a to počas celej viazanosti. Okrem toho máme veľmi dobré skúsenosti s odberom elektriny z predchádzajúceho obdobia, pretože sme zákazníkmi SSE už od vzniku našej spoločnosti. Nikdy sme nemali problém vybaviť či už požiadavku, alebo prípadnú reklamáciu.

Prezradíte nám, akú úsporu nákladov vám plyn od SSE prináša?

Ako vo väčšine prípadov mäsovýroby, aj u nás musíme niektoré produkty prevariť, respektíve ich tepelne spracovať. Používame na to varné kotly a konvektomaty. Obzvlášť pri varných kotloch je spotreba plynu veľmi vysoká a v zúčtovacom období sa to, samozrejme odráža, aj vo faktúre za dodávku plynu. Okrem toho plynom kúrime, takže náklady máme skutočne veľké. Máme sadzbu M4, čo je sadzba pre najvyššiu spotrebu malých a stredne veľkých podnikov. Pri aktuálnej zľave od SSE dosahujeme úsporu vo výške približne 1 200 eur za rok.

Niektorí ľudia či firmy sa obávajú prestupu. Pocítili ste pri zmene dodávateľa nejaké výpadky dodávky plynu, prípadne nejaké iné technické problémy?

Vôbec nie. Nemala som odstavený plyn ani mi nezasahovali do plynových rozvodov. Z technického hľadiska máme všetko v pôvodnom stave a dodávka plynu nám fungovala nepretržite. Z tohto pohľadu zmenu ani nezaregistrujete.

Čo všetko bolo nutné vybaviť, aby ste začali odoberať plyn od SSE?

Aktivita z našej strany bola minimálna a mne zabrala nanajvýš 15 minút. Treba vypísať zmluvu a splnomocnenie. Tieto dokumenty dáte buď priamo obchodnému zástupcovi, ktorého si, mimochodom, môžete objednať cez internet alebo telefonicky, alebo ich pošlete priamo na adresu SSE. Po tomto kroku sa už nemusíte venovať vôbec ničomu. Všetko za nás vybavil dodávateľ práve na základe splnomocnenia.

Odporučili by ste takúto ponuku aj svojim obchodným partnerom, prípadne známym?

Som človek, ktorý keď nevidí fakty, tak neverí. Nepochybujem o ponuke SSE a následnej úspore, ktorú mám v zmluve, inak by sme neprestúpili. Dokážem pochopiť isté obavy z takejto zmeny, ale ja som maximálne spokojná s týmto rozhodnutím, uľahčilo mi to procesné veci a výrazne zníži naše náklady.

Referencie našich klientov

Obec Porúbka šetrí vďaka SSE

Oslovila nás najmä 15 % zľava oproti nášmu bývalému dodávateľovi.”

Aj malé obce musia riešiť podobné problémy ako tie veľké. Ich rozpočty sú obmedzené a s nákladmi súvisiacimi s chodom samosprávy sa často musia doslova popasovať. Porozprávali sme sa so starostom obce Porúbka – pánom Ing. Milanom Janurom, ktorý nám dal návod, akým spôsobom môže aj malá obec hospodáriť s dostupnými prostriedkami efektívnejšie.

Obec Porúbka ušetrí s výhodnejším plynom od SSE približne 280 eur ročne oproti predchádzajúcemu dodávateľovi.

Môžete nám v skratke predstaviť svoju obec?

Porúbka je malá obec s počtom do 500 obyvateľov, ale s bohatou históriou, až 650 rokov. Tvorí vstupnú bránu do krásnej prírody Rajeckej doliny. Obce s rovnomenným názvom sú na Slovensku 4, ďalšie tri sú na východe. Naša Porúbka je situovaná medzi Žilinou a Rajeckými Teplicami. V blízkosti našej obce sa nachádzajú vyhľadávané Slnečné skaly, ktoré sú veľkým lákadlom hlavne pre milovníkov skalného lezenia. Táto oblasť sa nachádza v prírodnej rezervácii s 5. stupňom ochrany a horolezecká činnosť sa môže vykonávať len s platným preukazom Slovenského horolezeckého spolku JAMES alebo ČHS (Český horolezecký svaz).

Cesta medzi Žilinou a Rajeckými Teplicami, kde leží aj Porúbka, je dosť frekventovaná. Nezaťažuje to vašu obec?

Hlavný ťah cez našu obec je tu už veľa rokov a obyvatelia si na ruch takpovediac zvykli. S čím však bojujeme už dlhšie, je vybudovanie chodníka popri tejto cestnej komunikácii. Sme malá obec a prostriedky sa zháňajú len veľmi ťažko. Na chodník už máme vypracovaný projekt zahŕňajúci dva varianty vrátane autobusových zastávok. Jeden variant je projektovaný približne na 460-tisíc eur, druhý – zohľadňujúci storočnú vodu – je ohodnotený na 547-tisíc eur. V porovnaní s naším rozpočtom sú to astronomické sumy a realizácia je možná len z eurofondov, ktoré sa nám zatiaľ nepodarilo získať. Robíme však maximum pre to, aby sme výstavbu chodníka zrealizovali.

Čo všetko sa vám napriek nízkemu rozpočtu podarilo a o čo všetko sa staráte?

Nielen z rozpočtu, ale aj z iných zdrojov v rámci rôznych projektov sme podporili napr. výstavbu kanalizácie v rokoch 2005 a 2006. Obzvlášť hrdý som na našu obecnú knižnicu, ktorú sme zrenovovali a doplnili o počítače s internetom. Chceli sme dať mladým ľuďom možnosť tráviť čas nejako plnohodnotne, a preto môžu do našej knižnice chodiť v pracovné dni vždy od 14. do 18. hodiny. Z kultúrnych podujatí u nás tradične organizujeme Mikuláša, Deň detí, Deň matiek, fašiangy, jánske ohne a nezabúdame ani na mesiac úcty k starším. Zabezpečujeme aj chod obecného úradu a kultúrneho domu, na ktoré tiež vynakladáme nemalé finančné prostriedky.

Snažíte sa nejakým spôsobom náklady optimalizovať?

Samozrejme, šetríme, ako sa len dá, ale berieme ohľad aj na to, aby to nebolo na úkor občanov. Nedávno sme sa rozhodli využiť ponuku SSE na výhodnejšiu dodávku plynu, ktorá nám prinesie úsporu.

Na čo všetko plyn využívate?

Využívame ho na vykurovanie a ohrev vody na obecnom úrade a v kultúrnom dome. Obidva objekty sú napojené na jeden kotol.

Prečo SSE?

Oslovila nás najmä 15 % zľava oproti nášmu predchádzajúcemu dodávateľovi. Naša ročná spotreba plynu dosahuje zhruba 44,375 MWh, čo zodpovedá sadzbe M3. Po prepočítaní úspory sme boli milo prekvapení. Ročne ušetríme 280 eur. Nie je to veľa, ale aj takáto čiastka môže byť inde vynaložená efektívnejšie. Veľkou výhodou je fixná cena počas celého zmluvného obdobia. Ak trhové ceny porastú, nám zostane cena rovnaká, ako to bolo stanovené pri podpise. Od SSE odoberáme už roky elektrinu a so službami sme spokojní. Pri plyne sme očakávali to isté.

Čo vyžadoval prechod s plynom k SSE?

Prepis bol úplne jednoduchý. Po konzultácii s obchodníkom sme podpísali zmluvu so splnomocnením a viac sme sa nemuseli o nič starať. Všetko zariadili za nás.

Naplnili sa vaše očakávania?

Je to približne pol roka, čo odoberáme plyn od SSE. Zatiaľ sme spokojní, pretože všetko funguje bez problémov. Ak chceme vybaviť čokoľvek ohľadom elektriny alebo plynu, voláme už len jednu spoločnosť. Peniaze, ktoré ušetríme, môžeme investovať do ďalších aktivít obce.

Podpora regiónu

SSE ako významný hospodársky subjekt na strednom Slovensku aktívne buduje hodnoty v regióne, v ktorom pôsobí. Podporujeme mestá a obce, pomáhame ľuďom v núdzi, prispievame k zachovávaniu nášho kultúrneho dedičstva. Uvedomuje si svoju spoločenskú zodpovednosť k prostrediu, ktorého sme súčasťou. Podporujeme vzdelávanie, umenie, chránime prírodu a zveľaďujeme náš spoločný životný priestor.

Ochrana životného prostredia

Environmentálna politika sa riadi princípmi, ktoré sú v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja:

 • Vážime si životné prostredie a jeho ochranu považujeme za prioritu.
 • Rešpektujeme hodnoty ochrany životného prostredia.
 • Kladieme dôraz na preventívne opatrenia s cieľom minimalizovať vplyv našich činností na životné prostredie.
 • Podporujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie a efektívne využívanie energie podľa princípov trvalo udržateľného rozvoja.
 • Uplatňujeme princíp neustáleho zlepšovania v ochrane životného prostredia.
 • Pravidelne hodnotíme naše environmentálne správanie, environmentálne ciele a programy.
 • Zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov a pozitívne ich motivujeme na dosahovanie stanovených environmentálnych cieľov.

SSE má udelený certifikát podľa normy STN EN ISO 14001:2004, ktorý potvrdzuje, že zavedený a používaný systém environmentálneho riadenia spĺňa prísne požiadavky medzinárodných kritérií.

Naše environmentálne aktivity sú zamerané na spoluprácu s neziskovými organizáciami. Spolu s neziskovou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku sa podieľame na spolufinancovaní európskeho projektu LIFE+ Ochrana Orla krikľavého na Slovensku. Finančne aj materiálne podporujeme environmentálne aktivity v Záchrannej stanici Zázrivá.

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., získala 2. miesto v národnom kole súťaže Národná podnikateľská cena za životné prostredie za projekt zameraný na ochranu dravých vtákov na elektrických vedeniach. Súťaž každé dva roky v Slovenskej republike organizuje Asociácia priemyselnej ekológie (ASPEK). Popredné umiestnenie v národnom kole súťaže nám umožnilo prihlásiť sa do európskeho kola súťaže European Bussines Awards for the Environment, ktorú organizuje Generálny direktoriát pre životné prostredie Európskej komisie.

Projekt spoločnosti Stredoslovenská energetika zaujal členov medzinárodnej poroty natoľko, že sa rozhodli udeliť mu špeciálne ocenenie za atraktívny a jednoduchý prístup k ochrane životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja v krajine.

Aktivovaných 170 000 elektronických faktúr

Ročne v priemere 540 hodín dobrovoľníckych aktivít

Zrealizovaných viac ako 50 projektov spoločenskej zodpovednosti

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.