Cenník plynu pre podnikateľov a organizácie

- Maloodber ,,Zvýhodnená ponuka", platný od 15. 1. 2017

Pripojené do distribučnej siete spoločnosti SPP – Distribúcia, a.s.  Koncové ceny plynu spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), pre odberateľov pripojených do distribučnej siete spoločnosti SPP Distribúcia, a.s., zahŕňajú regulované ceny za prepravu a distribúciu plynu stanovené príslušnými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

 

Tarifa

Popis produktu

T1

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 138 kWh (približne od 0 do 200 m3 vrátane).

T2

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 2 138 do 18 173 kWh (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane).

T3

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 18 173 do 42 760 kWh (približne od 1 700 do 4 000 m3 vrátane).

T4

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 42 760 do 69 485 kWh vrátane (približne nad 4 000 do 6 500 m3 vrátane).

T5

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 69 485 do 85 000 kWh (približne nad 6 500 do 7 951 m3 vrátane).

T6

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 85 000 do 100 000 kWh vrátane (približne nad 7 951 do 9 355 m3 vrátane).

T7

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 100 000 do 300 000 kWh vrátane (približne nad 9 355 do 28 064 m3 vrátane).

T8

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 300 000 do 641 400 kWh (približne nad 28 064 do 60 000 m3 vrátane).

 

Prehľad koncových cien podľa doby viazanosti zmluvy o dodávke plynu

Viazanosť 12 mesiacov

Tarifa

Distribúcia Preprava Obchod Koncová cena
Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba podľa odberu (€/kWh) Sadzba podľa odberu (€/kWh) Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba podľa odberu (€/kWh) Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba podľa odberu (€/kWh)
Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH

T1

1,78 0,02170 0,0018 0,78 0,02975 2,56 0,05325

T2

4,76 0,00950 0,0018 0,85 0,02926 5,61 0,04056

T3

7,64 0,00920 0,0018 1,11 0,02912 8,75 0,04012

T4

12,36 0,00770 0,0018 1,11 0,02905 13,47 0,03855

T5

41,45 0,00700 0,0018 1,44 0,02898 42,89 0,03778

T6

50,78 0,00690 0,0018 1,44 0,02898 52,22 0,03768

T7

126,67 0,00320 0,0018 1,44 0,02898 128,1 0,03398

T8

283,33 0,00280 0,0018 1,44 0,02898 284,77 0,03358

 

Viazanosť 24 mesiacov

Tarifa

Distribúcia Preprava Obchod Koncová cena
Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba podľa odberu (€/kWh) Sadzba podľa odberu (€/kWh) Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba podľa odberu (€/kWh) Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba podľa odberu (€/kWh)
Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH

T1

1,78 0,02170 0,0018 0,77 0,02933 2,55 0,05283

T2

4,76 0,00950 0,0018 0,83 0,02884 5,59 0,04014

T3

7,64 0,00920 0,0018 1,09 0,02870 8,73 0,03970

T4

12,36 0,00770 0,0018 1,09 0,02864 13,45 0,03814

T5

41,45 0,00700 0,0018 1,42 0,02857 42,87 0,03737

T6

50,78 0,00690 0,0018 1,42 0,02857 52,20 0,03727

T7

126,67 0,00320 0,0018 1,42 0,02857 128,09 0,03357

T8

283,33 0,00280 0,0018 1,42 0,02857 284,75 0,03317

 

Viazanosť 36 mesiacov

Tarifa

Distribúcia Preprava Obchod Koncová cena
Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba podľa odberu (€/kWh) Sadzba podľa odberu (€/kWh) Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba podľa odberu (€/kWh) Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba podľa odberu (€/kWh)
Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH

T1

1,78 0,02170 0,0018 0,75 0,02890 2,53 0,05240

T2

4,76 0,00950 0,0018 0,82 0,02842 5,58 0,03972

T3

7,64 0,00920 0,0018 1,07 0,02829 8,71 0,03929

T4

12,36 0,00770 0,0018 1,07 0,02822 13,43 0,03772

T5

41,45 0,00700 0,0018 1,40 0,02815 42,85 0,03695

T6

50,78 0,00690 0,0018 1,40 0,02815 52,18 0,03685

T7

126,67 0,00320 0,0018 1,40 0,02815 128,07 0,03315

T8

283,33 0,00280 0,0018 1,40 0,02815 284,73 0,03275

Ceny sú uvedené v EUR, bez DPH a nezahŕňajú spotrebnú daň.