Cenník plynu pre podnikateľov a organizácie - maloodber

Pripojené do distribučnej siete spoločnosti SPP – Distribúcia, a.s.

Koncové ceny plynu spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), pre odberateľov pripojených do distribučnej siete spoločnosti SPP Distribúcia, a.s., zahŕňajú regulované ceny za prepravu a distribúciu plynu stanovené príslušnými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

 

Tarifa

Popis produktu

T1

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 138 kWh (približne od 0 do 200 m3 vrátane)

T2

2 Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 2 138 do 18 173 kWh (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane).

T3

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 18 173 do 42 760 kWh (približne od 1 700 do 4 000 m3 vrátane).

T4

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 42 760 do 69 485 kWh vrátane (približne nad 4 000 do 6 500 m3 vrátane).

T5

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 69 485 do 85 000 kWh (približne nad 6 500 do 7 951 m3 vrátane).

T6

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 85 000 do 100 000 kWh vrátane (približne nad 7 951 do 9 355 m3 vrátane).

T7

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 100 000 do 300 000 kWh vrátane (približne nad 9 355 do 28 064 m3 vrátane).

T8

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 300 000 do 641 400 kWh (približne nad 28 064 do 60 000 m3 vrátane).

  

Prehľad koncových cien dodávky plynu 

Tarifa

Distribúcia Preprava Obchod Koncová cena
Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba podľa odberu (€/kWh) Sadzba podľa odberu (€/kWh) Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba podľa odberu (€/kWh) Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba podľa odberu (€/kWh)
Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH

T1

1,78 0,02170 0,0018 1,17 0,03499 2,95 0,05849

T2

4,76 0,00950 0,0018 1,17 0,03499 5,93 0,04629

T3

7,64 0,00920 0,0018 1,17 0,03499 8,81 0,04599

T4

12,36 0,00770 0,0018 1,17 0,03499 13,53 0,04449

T5

41,45 0,00700 0,0018 1,17 0,03499 42,62 0,04379

T6

50,78 0,00690 0,0018 1,17 0,03499 51,95 0,04369

T7

126,67 0,00320 0,0018 1,17 0,03499 127,84 0,03999

T8

283,33 0,00280 0,0018 1,17 0,03499 284,50 0,03999

Ceny sú uvedené v EUR, bez DPH a nezahŕňajú spotrebnú daň.