Zelená firmám

Energeticky efektívne riešenia na mieru pre vašu firmu. Zabezpečíme pre vás komplexné riešenie od poradenstva, projektu, dodávky s technickým dozorom až po pozáručný servis.   

SSE ponúka komplexné systémové riešenia s využitím viacerých zdrojov energií – biomasa, zemný plyn, slnečná energia, tepelný potenciál zo zeme a vonkajšieho vzduchu. Vhodnou kombináciou týchto zdrojov vieme elektrinou, teplom a chladením hospodárne zásobovať váš priemyselný park, haly, administratívne budovy, hotely, a objekty v akomkoľvek priemyselnom odvetví či v obciach a mestách. 

Aké výhody prináša inštalácia zariadení od SSE?

 • zníženie prevádzkových nákladov na energie,
 • zvýšenie spoľahlivosti a modernizácie energetického systému, čo vplýva na dlhodobú efektívnosť prevádzkovania,
 • zvýšenie hodnoty majetku (nehnuteľnosti),
 • zvýšenie ochrany životného prostredia (znižovanie emisií, uhlíka, fosílnych palív).

Kto môže využiť ponúkané zariadenia?

 • Veľké, malé a stredné podniky (elektrotechnický, strojársky, drevospracujúci a potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo).
 • Samospráva (Správa budov, VÚC, bytové domy, Školské zariadenia, kancelárske priestory, zdravotné strediská, plavárne, lyžiarske strediská, penzióny hotely).
 • Firemné priestory, administratívne budovy s počítačovými sieťami a záložnými zdrojmi.

Fotovoltické panely

Fotovoltické panelySlnečná energia patrí k najväčším zdrojom obnoviteľnej energie. Fotovoltické panely využívajú slnečné žiarenie na výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu elektrickej energie v objektoch, zariadeniach, alebo na ohrev vody. Efektívnym využitím vyrobenej elektriny je inštalácia s batériovou zálohou. V batériách sa akumuluje elektrina na ďalšie využitie v čase, keď slnko nevyrába, napr. vo večerných hodinách. 

 • Fotovoltika si vyžaduje minimálnu údržbu a technológia fotovoltického generátora je vysoko spoľahlivá.
 • Vďaka fotovoltike si vytvárate vlastnú energetickú nezávislosť a stávate sa modernou spoločnosťou, ktorá sa prezentuje ako ekologická a zelená, čo zvyšuje jej kredit na trhu.
 • Svojou investíciou do zariadenia nielen znížite svoju spotrebu, ale odpismi si znižujete aj daňový základ.
 • Pri správnom posúdení lokality a dodržaní pokynov pri inštalácii ide o nízkorizikovú investíciu. 

Slnečné kolektory

Solárny systém

Využívajú sa prioritne na technologické účely, ohrev vody v bazénoch, vykurovanie, výrobu priemyselného tepla, prikurovanie budov a iné špeciálne účely, čím sa výrazne znižuje spotreba elektrickej energie. Pre väčšie inštalácie, napr. v hoteloch alebo bytových domoch sa percento pokrytia energie solárnym systémom určuje ako najlepší pomer medzi výškou investície a výkonom solárneho systému. 

 • Slnečné kolektory pracujú aj v zimnom slnečnom počasí, dokonca aj pri teplotách pod nulou.
 • Solárne systémy dosahujú vysokú účinnosť pri relatívne nízkych investičných nákladoch aj v oblasti vyšších výstupných teplôt. 
 • Môžete si dokúpiť ďalšie panely aj po rokoch a dosiahnuť tak ešte väčšiu úsporu.

Tepelné čerpadlo

Získava nízkopotenciálové teplo z externého prostredia (zo zeme, vzduchu, z vody), ktoré by bez tejto technológie zostalo nevyužité. Znásobené teplo odovzdá vykurovaciemu systému vnútri budovy. Tepelné čerpadlo môžete využiť na vykurovanie, ohrev vody, ale aj na efektívne chladenie priestorov, napríklad predajní v časti ovocia, zeleniny. 

 • Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo má minimálne nároky na spotrebu elektrickej energie, no napriek tomu dokáže na každý 1 spotrebovaný kW elektrickej energie dodať 2- až 5-násobok využiteľnej energie. 
 • Okrem ekonomickej výroby tepla do veľkej miery pomáha znižovať emisie oxidu uhličitého.
 • Ponúka energetickú nezávislosť od zemného plynu alebo fosílnych palív.
 • Neustále rastúca cena energií a klesajúca cena tepelných čerpadiel ako aj ich všestrannosť, zvyšujú ich popularitu na trhu.
 • Dokáže vďaka obrátenému režimu v tele nahradiť klimatizačnú jednotku a vychladí priestor budovy. 

Kotly

kotly na biomasuOhriata kvapalina alebo kvapalina vo forme pary opúšťa kotol na využitie v rôznych procesoch alebo vykurovacích zariadeniach, vrátane ohrevu vody, ústredného kúrenia a výroby energie. Ceny kotlov sa môžu výrazne odlišovať v závislosti od veľkosti, typu kotla, značky. 

Typy kotlov:

 • kondenzačné kotly (využitie zväčša v domácnostiach),
 • plynové/nízkoteplotné kotly,
 • kotly na tuhé palivo (drevo, petely, brikety, drevená štiepka),
 • elektrokotly.

Aktuálnym trendom vo vývoji kotlov je neustále zvyšovanie ich účinnosti a plynovej regulácie prítoku. Z dlhodobého hľadiska je perspektívou vykurovacích technológií doplniť vykurovacie systémy tepelnými čerpadlami, rekuperačnými zriadeniami alebo slnečnými kolektormi či fotovoltickými zariadeniami. Kotol, ktorý má 15 alebo viac rokov, je efektívny iba na 60 – 70 %. Moderné kotly pritom dokážu dosahovať efektivitu až 90 %.

SSE poskytuje organizáciám ku kotlom aj revíziu plynových zariadení, odborné prehliadky kotolní, revízie tlakových zariadení a revíziu komínov. 

Zaujíma vás výška investície do úsporných zariadení?

1. Vyplňte online formulár – Po vyplnení online formulára si s vami náš obchodný zástupca dohodne stretnutie. 

2. Audit existujúcej technológie – Na stretnutí s vami obchodný zástupca vyplní dotazník a zabezpečí potrebnú fotodokumentáciu priestorov. 

3. Predbežná cenová ponuka – Na základe údajov vám do 7 dní vypracujeme navrhované riešenie a predbežnú cenovú ponuku. 

4. Obhliadka nehnuteľnosti – Po vašej akceptácii predbežnej cenovej ponuky si s vami dohodneme termín obhliadky nehnuteľnosti potrebnej na spracovanie detailného technického riešenia s vhodným dodávateľom energetických systémov a zariadení. 

5. Individuálne technické riešenie a cenová ponuka – Po obhliadke vám do 20 pracovných dní vypracujeme:

 • individuálny návrh najvhodnejšieho riešenia zohľadňujúci súčasný stav objektu a jeho energetickú náročnosť,
 • vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov, ekonomického prínosu a energetických úspor,
 • vyčíslenie návratnosti. 

6. Podpis Zmluvy o dielo a realizácia – Po akceptácii cenovej ponuky pristúpime k podpisu Zmluvy o dielo. Termín zahájenia inštalácie je stanovený do 90 dní od podpisu zmluvy. Po podpise nasleduje realizácia diela. 

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.