Revízia plynových zariadení

Máte vo firme plynové zariadenia? Znížte ich spotrebu a predĺžte životnosť s pravidelnou kontrolou plynových zariadení od SSE.

Ako často treba vykonať revíziu plynových zariadení?

Druh plynového zariadenia

Odborná prehliadka

Odborná skúška

plynový horák do 500 kW

1x ročne

1x za 3 roky

plynový horák nad 500 kW

1x za 3 mesiace

1x za 3 roky

regulačné a meracie zariadenie plynu

1x ročne

1x za 3 roky

plynové rozvody

1x za 3 roky

1x za 6 rokov

Využite služby partnerov SSE a získajte

 • vysokú kvalitu poskytovaných služieb,
 • prozákaznícky prístup,
 • odborné poradenstvo v oblasti vykurovania a úspory energie,
 • prednostné vybavenie (partner SSE vás bude kontaktovať do 24 hodín od objednania služby),
 • termín vykonania služby, ktorý vám vyhovuje.

Čo zahŕňa revízia?

 • kontrolu prítomnosti oxidu uhličitého,
 • kontrolu rozoberateľných spojov,
 • kontrolu spaľovania zemného plynu,
 • kontrolu osadenia spotrebiča,
 • tlaková skúška rozvodu plynu pri odbornej skúške,
 • kontrolu uzáverov plynu,
 • meranie úniku zemného plynu,
 • kontrolu pripojenia plynových spotrebičov,
 • vystavenie revíznej správy,
 • možnosť odstránenia zistených porúch.

Čo zahŕňa revízia

Ďalšie služby, ktoré v spolupráci s partnermi ponúkame

 • odborné prehliadky kotolní,
 • servis plynových zariadení,
 • revízie tlakových zariadení.

Zoznam partnerov

GATO.SK, s. r. o.

Peter Poleč - PaSP

PLYN MB, s.r.o.

Revízie a servis, s. r. o.

REVEKON, s. r. o.

MONT-COMPLEX

SIMTEC, s. r. o.

Radexy, s. r. o.

REVIGAS, s. r. o.