Energetický audit pre malé a stredné podniky

Chcete začať vo svojom podnikaní naozaj šetriť na energiách? Zapojte sa do výzvy a získajte príspevok na energetický audit. 

 

Chcete vo Vašom podnikaní začať naozaj šetriť na energiách? Dajte si vypracovať energetický audit, ktorý identifikuje konkrétne energeticky efektívne opatrenia a vyčísli Vašu možnú úsporu. Využite aktuálnu možnosť nechať si preplatiť až 85% výdavkov na realizáciu energetického auditu!

Zapojte sa do výzvy Ministerstva životného prostredia o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti s využitím obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Výzva je zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Zverejnená je od 29. septembra 2017 a platí pre administratívne a priemyselné budovy, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností. 

O nenávratný finančný príspevok sa môžu uchádzať všetky podniky za podmienky, že sa miesto realizácie projektu nachádza kdekoľvek na Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja.

Kto sa môže zapojiť do výzvy?

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať:

 • fyzické osoby – podnikatelia alebo 
 • právnické osoby,

ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach (SK NACE: C - Priemyselná výroba) a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia.

Jednotlivé typy podnikov sú definované nasledovne:

 • mikropodnik - podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR
 • malý podnik - podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR
 • stredný podnik - podnik, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR
 • veľký podnik - podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 osôb a ktorého ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR

Výzva sa vzťahuje na všetky priemyselné odvetvia okrem:

 • rybolovu a akvakultúry,
 • prvovýroba poľnohospodárskych výrobkov,
 • podnikov pôsobiacich v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov.

Aká je výška príspevku?

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku nie je stanovená. Maximálna výška príspevku jednému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR a vypočíta sa ako percento z oprávnených výdavkov. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je nasledovná:

 

Miesto realizácie projektu

Malý a stredný podnik 

Veľký podnik 

celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja

85 %

75 %


Aká je šanca, že získate nenávratný finančný príspevok na audit práve vy?

Príspevok získa každý podnikateľ zapojený do výzvy, až do momentu vyčerpania všetkých finančných prostriedkov určených pre tento účel. Neváhajte a zapojte sa do výzvy so Stredoslovenskou energetikou čím skôr! Nechajte to na nás a my za Vás zariadime: 

 • Kompletnú prípravu a vypísanie žiadosti na zapojenie sa do výzvy
 • Profesionálne a rýchle vypracovanie energetického auditu – po dodaní potrebných podkladov už do 30 dní za jednu z najvýhodnejších cien na trhu.
 • Identifikáciu najefektívnejších úspor pre Vaše podnikanie.
 • Identifikáciu konkrétnych opatrení, ktoré je možné zrealizovať v tejto alebo v neskorších výzvach.
 • Vyčíslenie predpokladaných nákladov na realizáciu opatrení a ich návratnosť.
 • Vyčíslenie  ekonomického prínosu úspory na energiách.  

 

Audit má platnosť až 4 roky a táto výzva prefinancuje aj realizáciu úsporných opatrení, ktoré z neho vyplynú. Preto využite so SSE maximum možností na nenávratný finančný príspevok z výzvy a my Vám pomôžeme aj ďalšími nevyhnutnými prílohami k žiadosti:  

 • projektové energetické hodnotenie
 • projekt k stavebnému povoleniu.

Zapojte sa do výzvy čím skôr !

Vyplňte vstupný dotazník a odošlite nám ho na audit@sse.sk. Cenovú ponuku Vám pripravíme už do 2 pracovných dní. Objednávku služby považujeme za záväznú, až keď cenovú ponuku akceptujete.  

V prípade bližších informácií, nás môžete kontaktovať e-mailom na audit@sse.sk, prípadne telefonicky na tel. čísle +421 915 978 215. 

Tešíme sa na spoluprácu s vami!