Nahlásenie stavu elektromera prostredníctvom SSE

Ak máte na odbernom mieste nainštalovaný IMS (inteligentný merací prístroj), nie je potrebné odpočet nahlasovať. Ak si nie ste istí, či sa na vašom odbernom mieste nachádza IMS, overte si to u Vášho prevádzkovateľa distribučnej siete:

Stav vášho elektromera môžete nahlásiť telefonicky alebo prostredníctvom nižšie uvedeného online formulára. 

 

Zákaznícka linka

0850 166 007

Zákaznícka linka

0850 123 312

Zákaznícka linka

0850 333 999

Pre nahlásenie si pripravte:

  • stav vášho elektromera (toto číslo nájdete zobrazené na vašom elektromere),
  • EIC odberného miesta (váš identifikačný údaj, ktorý nájdete vo svojej faktúre v časti ,,Údaje o odbernom mieste")

ONLINE HLÁSENIE

Vyplnením formulára a jeho následným odoslaním nahlásite stav elektromera na Vašom odbernom mieste prevádzkovateľovi distribučnej siete (SSD, VSD, ZSD).

Stav elektromera

Pridajte údaj o vysokej tarife, ktorý odpíšete z vášho elektromera.
Pokiaľ je na vašom odbernom mieste jednotarifné meranie, prosíme, aktuálny stav vyplňte do časti Meranie VT.

Pridajte údaj o nízkej tarife, ktorý odpíšete z vášho elektromera.