Čo sa deje s mojou reklamáciou | SSE
  • Prejsť na

Čo sa deje s mojou reklamáciou?

Po prijatí reklamácie vám odošleme alebo odovzdáme Potvrdenie o prijatí reklamácie.

V priebehu riešenia reklamácie preveríme reklamované skutočnosti. Vašej reklamácii sa budú venovať kompetentní pracovníci s cieľom jej správneho vyhodnotenia.

Pri reklamáciách týkajúcich sa objemu vyúčtovanej spotreby, odpočtu meradla, kontroly odberného miesta alebo iných technických záležitostí, je nevyhnutná spolupráca s konkrétnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy (na strednom Slovensku ide o spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s.).

Po získaní všetkých potrebných informácií zrealizujeme nápravu zistených nezrovnalostí, prípadne vám vysvetlíme dôvody vzniknutej situácie. Reklamáciu považujeme za uzavretú až vtedy, keď vám odošleme vyjadrenie k reklamácii, a to písomne doporučenou zásielkou na adresu korešpondencie alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú evidujeme v zmluve. Vyjadrenie k reklamácii nemusí byť nevyhnutne zaslané len na e-mailovú adresu evidovanú v zmluve, ale aj na adresu, z ktorej zákazník reklamáciu zasiela, prípadne na adresu, na ktorú požaduje vyjadrenie zaslať.

Ak výsledok reklamácie vyžaduje vystavenie opravnej faktúry, odošleme vám ju samostatne (teda mimo vyjadrenia k reklamácii, poštou alebo e-mailom). V prípade vystavenia opravnej faktúry, ak zákazník nemá e-faktúru, zasielame opravné faktúry spolu s vyjadrením k reklamácii.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.