• Prejsť na

5 krokov do SSE

Stačí 5 krokov a ste bližšie k uzavretiu zmluvy so SSE, a. s.:

 • Vplňte a podpíšte Zmluvu so SSE.
 • Vplňte a podpíšte Splnomocnenie na úkony spojené so zmenou dodávateľa.
 • Overte správnosť údajov (EIC/POD, adresu odberného miesta, sadzbu/tarifu, istič).
 • Ak je aktuálna zmluva vedená na meno inej osoby, priložte relevantný doklad k zmene, napr. kópiu listu vlastníctva, kúpno-predajnú zmluvu, osvedčenie o dedičstve alebo úmrtný list (ak je pôvodný odberateľ zosnulý).
 • Ak má uvedená nehnuteľnosť viac spoluvlastníkov, k dokladom priložte súhlas všetkých spoluvlastníkov, potvrdený ich podpismi.

Proces Zmeny dodávateľa od A po Z alebo čo robíme za vás, keď nám odovzdáte všetky potrebné doklady:

 1. Krok – Zaevidovanie zmluvy

Na základe podpísaných dokladov zaevidujeme vaše údaje do zákazníckeho systému.

 1. Krok – Výpoveď zmluvy

Výpoveď zmluvy starému dodávateľovi podáme v predstihu, podľa viazanosti a výpovednej lehoty aktuálnej zmluvy.

 1. Krok – Spustenie Zmeny dodávateľa

Po výpovedi zmluvy spustíme zmenu dodávateľa a to najneskôr na 21.deň pred požadovaným dňom prihlásenia zmluvy.

 1. Krok – Uvítanie zákazníka

Ak zmena dodávateľa prebehla bez námietok aktuálneho dodávateľa, zašleme vám uvítací list a rozpis platieb na nasledujúce obdobie.

Pôvodný dodávateľ vám zašle ešte faktúru k dátumu ukončenia zmluvy s ním.

V prípade, že bude zmena dodávateľa neúspešná, budeme vás informovať o dôvodoch a môžeme vás požiadať o doplňujúce údaje alebo iné doklady, aby sme sa mohli o vašu priazeň uchádzať opäť v budúcnosti.

Vaša cesta k nám do SSE

  • Ak máte zmluvu na dobu neurčitú (bez viazanosti), môžete byť s nami už o najbližší mesiac:

  • Ak máte zmluvu na dobu určitú (s určitou viazanosťou), zabezpečíme prihlásenie Zmluvy u nás po skončení vašej viazanosti alebo budeme za vás sledovať termíny, ktoré nám umožnia prihlásenie Zmluvy skôr.

Vybrali ste si SSE ako svojho dodávateľa? Všetky potrebné doklady nájdete v sekcii Ako zmeniť dodávateľa.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.