• Prejsť na

Energetik radí | Vyhnite sa vysokým poplatkom výberom vhodného ističa

Dôležitou fázou výstavby domu je jeho pripojenie na elektrinu. Zahŕňa uzatváranie zmlúv s distribučnou spoločnosťou, výber dodávateľa aj výber správneho ističa. Ako si vybrať ten najvhodnejší a ušetriť tak na poplatkoch? Poradí nám Michal Jaloviar, riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom, SSE.

zmena ističa

Keď si chcete pripojiť dom k elektrine na mieste, kde nie je elektrina, musíte uzatvoriť dve zmluvy. Zmluvu o pripojení s distribučnou spoločnosťou – v nej sa rieši prípojka, inštalácia, dotiahnutie elektriny a stanovenie výkonu, ktorý budete na odbernom mieste potrebovať. Distribučnej spoločnosti zaplatíte aj pripojovací poplatok v závislosti od veľkosti hlavného ističa.

Druhá je Zmluva o združenej dodávke elektriny, ktorú musíte uzatvoriť s vaším dodávateľom elektriny. Na základe nej vám potom dodávateľ zabezpečuje dodávku elektriny za dohodnutú cenu.

Veľkosť ističa rozhoduje

Stanovenie správnej veľkosti hlavného ističa je dôležité nielen pri novom pripojení, ale vo všeobecnosti pri každom dome. Zákazníci môžu vďaka reálnemu zhodnoteniu ističov a ich optimalizácii ušetriť.

„Pri výstavbe je dôležité mať dobrý projekt a poradiť sa s projektantom alebo iným odborníkom, aký istič potrebujete na základe požadovaného výkonu a využívaných spotrebičov.“, hovorí Jaloviar.

V praxi platí, že čím väčší istič, tým väčší pripojovací poplatok. Stála mesačná platba za odberné miesto pre rok 2017 však zatiaľ nie je závislá od veľkosti ističa ani počtu fáz. Domácnosti teda zatiaľ za hlavný istič neplatia.

Veľkosť ističa je však potrebné prispôsobiť aj spotrebičom v domácnosti.

Michal Jaloviar vysvetľuje, na čo je nutné prihliadať pri výbere ističa. „Veľkosť ističa treba vždy nadimenzovať podľa predpokladaného príkonu spotrebičov. Všetko je dané spotrebičmi a veľkosťou domu. Niektoré zariadenia vyžadujú napojenie na samostatnú fázu, ako napríklad elektrická varná doska, vykurovanie cez tepelné čerpadlo, elektrické kúrenie a elektrokotol.“

Ak sú väčšie domy, hoci bez elektrického kúrenia, je lepšie mať jednotlivé vetvy napojené na samostatné fázy. Ak by všetko fungovalo na jednej fáze, nezvládne to a istič bude vyhadzovať.

„Dobrým príkladom sú aj rodinné domy alebo rekreačné chaty, kde obyvatelia využívajú zariadenia s vyšším príkonom, napríklad cirkulárku, štiepačku alebo rôzne čerpadlá. Pri nich jednoducho nemôžeme mať jednofázový istič a je jedno, že ich využívame iba sezónne alebo len pár krát do roka“, dodáva Jaloviar.

Skontrolujte si, aký istič potrebujete

Zistiť, aký veľký istič potrebujete, je pomerne jednoduché. Stačí sa pozrieť na spotrebiče v domácnosti - každý z nich má určitý príkon, ktorý je uvedený na štítku. Keď hodnoty všetkých spotrebičov vrátane osvetlenia sčítate, zistíte maximálny príkon.

Ak sa ukáže, že máte zbytočne veľký istič, môžete si ho bez poplatku znížiť. V opačnom prípade budete istič musieť navýšiť. Vtedy zaplatíte len pripojovací poplatok za rozdiel hodnôt nového a starého.

zmena vysky hlavneho istica

Prevencia proti nedoplatkom

Výberom vhodného ističa vieme predísť aj nepríjemným situáciám, akou bola napríklad zmena ohľadom cien na prelome roka. Navrhovaný systém v rámci tejto zmeny zavádzal rozdielne platby v závislosti od počtu fáz hlavného ističa. K tejto zmene však nakoniec nedošlo.

Z pohľadu odberateľov mohla byť táto zmena vnímaná ako rýchla, pretože nemali dostatočný priestor sa na ňu pripraviť. Zároveň by ale mala byť dôvodom na prevenciu a prehodnotenie veľkosti svojich ističov do budúcnosti.

Celková cena za elektrinu, ktorú platí každá domácnosť vo svojej faktúre zahŕňa viacero zložiek.

„My, ako dodávateľ, vstupujeme do ceny len jednou tretinou – samotnou cenou elektrickej energie, ako komodity. Pre rok 2017 naša cena dodávky klesá pre domácnosti o 14 % a asi o 10 % pre podnikateľov a samosprávy, zvyšok (teda asi 2/3) tvoria rôzne regulované poplatky stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré dodávateľ len preberá a ďalej fakturuje odberateľovi.“ hovorí Jaloviar.

V rámci nich sa napríklad tarifou za prevádzkovanie systému všetci skladáme na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou tarify je aj podpora elektriny vyrobenej z domáceho hnedého uhlia (baníctvo), podpora vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady na prevádzku operátora trhu. Súčasťou celkovej ceny je aj odvod do Národného jadrového fondu, prostriedky z ktorého sú využívané na budúcu likvidáciu jadrových elektrární.

Výrazne ušetriť môžu aj samosprávy

Na rozdiel od domácností, pri podnikateľoch a samosprávach sa pevná mesačná platba odvíja aj od veľkosti hlavného ističa a sadzby na odbernom mieste. Platí teda, že čím väčší istič, tým vyšší mesačný poplatok. Preto je pri úspešnej optimalizácii hlavného ističa veľký priestor ušetriť nemalé peniaze. Je potrebné zvážiť veľkosť hlavného ističa podľa reálneho využitia a potreby na danom odbernom mieste.

Najmä pri samosprávach obzvlášť platí toto odporúčanie. Som si vedomý, že nie na všetkých odberných miestach samospráv sa dá znížiť veľkosť hlavného ističa, napríklad dom smútku, sirény a pod., ale aj tu sme pripravení na individuálne poradenstvo v tejto oblasti.

Pre podnikateľov a samosprávy máme v SSE pripravené rôzne riešenia v oblasti energetickej efektívnosti, ktorými môžu dosiahnuť výrazne úspory. Pri niektorých riešeniach vieme pomôcť aj s prefinancovaním projektu.“, dodáva Jaloviar.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke