Často kladené otázky k tepelným čerpadlám

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Hodnota SCOP (sezónny priemerný vykurovací faktor) sa určuje na základe dát z testovania tepelného čerpadla v skúšobni a z klimatických dát. Hodnota SCOP je uvedená na energetickom štítku tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva netradičné zdroje energie na ústredné vykurovanie (ÚK) a na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). Pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie – nízkopotenciálovej tepelnej energie z okolitého prostredia (zem, vzduch, voda) a s pridanou energiou (elektrická energia) ju dokáže previesť do využiteľnej, vyššej teplotnej hladiny.

Vnútorná jednotka, umiestnená v objekte, zabezpečuje výrobu ohrevnej vody a TÚV. Tepelné čerpadlo obsahuje elektrokotol, ktorý sa za nižších teplôt automaticky prepína, takže máte istotu stabilnej tepelnej pohody v priebehu celej vykurovacej sezóny. Moderné čerpadlá pracujú spoľahlivo aj pri nízkych teplotách až do –20 °C. Tepelné čerpadlá sú delené na vonkajšiu a vnútornú jednotku. Vonkajšia jednotka, ako hovorí názov, je umiestnená vonku a je ňou nasávaný vzduch, z ktorého je odoberaná tepelná energia, a spätne je tento vzduch vyháňaný do vonkajšieho priestoru.

SSE realizuje inštaláciu tepelných čerpadiel vzduch/voda.

Výhody:

  • rýchla návratnosť investície,
  • jednoduchá montáž,
  • jednoduchá údržba,
  • vysoké COP,
  • nie sú nutné vrty a studne – zdrojom tepla je okolitý vzduch,
  • je kompatibilné s existujúcim kotlom,
  • malé nároky na priestor.

Nevýhoda:

  • pri extrémne nízkych teplotách vzduchu klesá účinnosť (pod –15 °C).
Z ekologického hľadiska je dôležité, že pri tomto vykurovaní nevzniká odpad zo spaľovania. Tento systém je komfortný a vo väčšine prípadov ľahko ovládateľný.
Podporu je možné získať na zariadenie na výrobu tepla. Ohrev vody prostredníctvom tepelného čerpadla je jednou z podporovaných možností jeho využitia.
Pre zariadenia na výrobu tepla na účely vykurovania a ohrevu teplej vody nie je stanovený maximálny inštalovaný výkon zariadenia. Podmienkou je, že inštaláciou zariadenia sa má zabezpečiť potreba tepla na vykurovanie alebo ohrev teplej vody v domácnosti. Z podmienok podpory vyplýva, že podporu bude môcť domácnosť získať maximálne na prvých 10 kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla.

Pomer medzi pridanou energiou (príkon tepelného čerpadla) a vyrobenou tepelnou energiou je hodnota COP. Tepelné čerpadlá môžu mať COP až 4 a viac (v závislosti od vonkajšej teploty), bežné elektrokotly môžu mať COP maximálne 1, čo znamená, že tepelné čerpadlo spotrebuje 4-krát menej elektrickej energie, a to predstavuje 70- až 80-percentnú úsporu elektrickej energie oproti klasickým elektrokotlom.

Príklad:

COP3 = 1 kW spotrebovanej energie voči 3 kW vyrobenej energie.

Na princípe čerpadla fungujú mnohé prístroje, ktoré bežne poznáme zo svojho okolia – napríklad chladnička, mraznička či klimatizácia.

Tepelné čerpadlo sa v poslednom čase čoraz viac využíva najmä na vykurovanie či ohrev vody. Je úsporné, šetrné k životnému prostrediu a táto technológia dokáže vyhovieť aj náročným majiteľom novostavieb. Či je potrebný ohrev bazéna, podlahové vykurovanie alebo bežný ohrev vody, tepelné čerpadlo si nájde svoje uplatnenie.