Sepa inkaso

Zvoľte si jednoduchý a bezhotovostný spôsob platby,

ktorý sa od 1. 2. 2014 zavádza vo väčšine krajín EÚ.

SEPA inkaso je bezhotovostný spôsob úhrady platieb za elektrinu a plyn. Platba sa uskutoční na základe platobného príkazu, ktorý posiela Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) banke odberateľa (platiteľa energií). Odberateľ ale musí vopred dať súhlas (mandát) na automatické inkasovanie zo svojho účtu (v svojej banke), a to súhlasom so SEPA inkasom.  

Výhody služby SEPA inkaso

 • Spoľahlivosť
  Platby sú realizované automaticky a bez rizika zadania chybného údaja (suma, variabilný symbol, číslo účtu).
 • Bezstarostnosť
  Nemusíte nikam chodiť a venovať pozornosť a čas pravidelným mesačným úhradám.
 • Bezpečnosť
  Priebeh inkasa si riadite a kontrolujete sami na vašom účte.
 • Efektívnosť
  Prípadné preplatky zasielame priamo na účet zákazníka.

Ako si môžem zriadiť SEPA inkaso?

Platbu záloh a faktúr za elektrinu alebo plyn si môže aktivovať každý zákazník SSE, prípadne osoba, ktorá platby uhrádza. Aktuvovať si ho môžete nasledovne:

1

Podpis mandátu pre SEPA inkaso

Vypíšte tlačivo Mandát pre SEPA inkaso

Originál vyplneného a podpísaného tlačiva zašlite na adresu:

     Stredoslovenská energetika, a. s.
     Pri Rajčianke 8591/4B
     010 47 Žilina

2

Následná aktivácia súhlasu so SEPA

Pre úspešné zriadenie inkasa je potrebné nahlásiť súhlas so SEPA inkasom aj vo vašej banke, z ktorej budú vaše platby uhrádzané. 

Bankové spojenie SSE 

V dokumentoch bude SSE uvádzať čísla bankového spojenia v oboch formátoch – v slovenskom formáte (BBAN) aj v tvare IBAN.

 Názov banky

Účet v tvare IBAN

SWIFT – BIC

VÚB Banka, a. s.

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SUBASKBX

ČSOB, a. s.

SK05 7500 0000 0002 0247 6883

CEKOSKBX

UniCredit Bank

SK68 1111 0000 0066 1832 1014   

UNCRSKBX

Tatra banka, a. s.

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

TATRSKBX

Slovenská sporiteľňa, a. s.

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

GIBASKBX

Čo to SEPA vlastne je?

SEPA (Single Euro Payments Area) je skupina krajín, v ktorých majú spotrebitelia, podniky a iné hospodárske subjekty možnosť realizovať a prijímať platby v eurách za rovnakých podmienok ako pri domácich platbách.

Od 1. februára 2014 sú všetky domáce a cezhraničné platby v mene euro v rámci krajín Európskeho spoločenstva SEPA platbami.

Čo sa mení?

Rozsah realizácie inkasa
Inkaso možno realizovať nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci všetkých krajín SEPA.

Menšia časová náročnosť
Finančné prostriedky sa pripíšu na účet príjemcu rýchlejšie – maximálne do nasledujúceho dňa, a to rovnako pri domácich aj zahraničných platbách.

Zrušenie čakajúcej výzvy na inkaso
O zrušenie čakajúcej výzvy na inkaso možno požiadať aj prostredníctvom internet bankingu (nielen osobne na obchodnom mieste banky).

Udeľovanie súhlasu s inkasom
Do 1. 2. 2014 zákazník udeľoval súhlas s inkasom pre konkrétne číslo účtu SSE, aktuálne udeľuje súhlas s inkasom pre identifikačné číslo CID (jedinečné číslo pridelené SSE).

Poplatok za inkaso
V rámci SEPA krajín je poplatok za tuzemské aj zahraničné inkaso rovnaký. Vo väčšine bánk je aktivácia súhlasu s inkasom bez poplatkov, pravidelné inkaso býva zahrnuté v balíkoch služieb poskytovaných k väčšine bankových účtov.

Opakovanie inkasa
V prípade, že v deň inkasovania sa na účte nenachádza dostatok peňažných prostriedkov, inkaso sa už nebude automaticky opakovať v nasledujúcich dňoch.