Energeticky úsporné riešenia

Ušetrite s TEPELNÝM ČERPADLOM

Tepelné čerpadlo je efektívny, komfortný a ekologický systém vykurovania, s ktorým môžete ušetriť až tri štvrtiny nákladov na vykurovanie.

Na čo je možné využiť tepelné čerpadlo?

 • vykurovanie,
 • ohrev teplej úžitkovej vody,
 • vyhrievanie vody v bazéne,
 • využitie tepla z odpadovej vody.

Aké sú výhody tepelného čerpadla?

 • nízke prevádzkové náklady – elektrinu odoberáte lacnejšie v nízkej tarife – sadzba DD6,
 • šetrnosť k životnému prostrediu – najčistejší variant vykurovania, ohrevu a chladenia využívajúci akumulovanú slnečnú energiu v zemi, vo vode alebo vo vzduchu.

Získajte dotáciu na tepelné čerpadlo až do výšky 50 %

Pomôžeme vám pohodlne získať dotáciu na tepelné čerpadlo až do výšky 50 % nákladov a uskutočniť vo vašej domácnosti efektívne zníženie nákladov na energie.

Ušetrite s AKUMULAČNÝM VYKUROVANÍM

Akumulačné vykurovanie je perspektívny, moderný a efektívny systém elektrického vykurovania. Teplo sa zhromažďuje do spotrebiča v čase, keď sú ceny energie najnižšie, a neskôr, počas dňa, sa odovzdáva do vykurovaného priestoru. Nasledujúci deň preto kúrite za naozaj výhodnú cenu.

Aké sú výhody akumulačného vykurovania?

 • vysoký komfort za výhodnú cenu – elektrinu odoberáte lacnejšie v nízkej tarife – sadzba DD8,
 • 100 % účinnosť, jednoduchá regulácia a presné meranie spotreby,
 • prevádzka šetrná k životnému prostrediu.

Ušetrite s AKUMULAČNÝM OHREVOM VODY

Elektrický akumulačný ohrev vody prostredníctvom bojlerov predstavuje komfort s vysokou efektívnosťou. Využite sadzby s nízkou tarifou a znížte svoje náklady na ohrev vody.

Ako správne navrhnúť veľkosť bojlera?

Počet osôb

Počet izieb

Odporučený objem bojlera (l)

1 + 1

80

2 + 1

120

3 + 1

150

4 + 1

200

Veľkosť bojlera môžete určiť spotrebou 50 l na 1 dospelú osobu/deň, pričom na dieťa počítajte polovičný objem.

Aké sú výhody bojlerov?

 • nízke náklady vďaka špeciálnym sadzbám takmer s polovičnou cenou nízkej tarify,
 • maximálny komfort,
 • vysoká efektívnosť.

Aký veľký bojler potrebujem?

Zistite, aký objem bojlera na ohrev vody je pre vašu domácnosť najvhodnejší.