Objednanie služby SSE Opravár PLUS

Z dôvodu prebiehajúcich organizačných zmien v spoločnosti SSE dočasne pozastavujeme predaj asistenčnej služby SSE Opravár.