Revízia komínov

Chcete mať bezpečný komín a zároveň si splniť svoju zákonnú povinnosť? Objednajte si vyčistenie a kontrolu komína od SSE. Pravidelne každý rok, pred vykurovacou sezónou alebo po nej.

Aké sú výhody pravidelného čistenia a kontroly komínov?

 • bezpečnosť komína a prevencia požiarov,
 • predĺženie životnosti komína,
 • splnenie zákonnej povinnosti,
 • kontrolná správa, ktorú vyžadujú poisťovne v prípade požiaru následkom zlého stavu komína,
 • možnosť dať si urobiť revíziu komína a vypracovať revíznu správu.

Využite službu Revízia komínov od SSE a získajte:

 • kvalitné a odborné poradenstvo - SSE má exkluzívnu spoluprácu s Komorou kominárov Slovenska,
 • prednostné vybavenie - kominár vás bude kontaktovať do 3 pracovných dní od objednania služby,
 • vykonanie služby po dohode s kominárom v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Splňte si s nami zákonnú povinnosť

Viete od čoho závisí revízia vášho komína? Pripravili sme pre vás prehľadnú tabuľku, pomocou ktorej jednoducho identifikujete, ako často je potrebné počas roka čistiť komín:

Typ používaného paliva

Výkon spotrebiča pripojeného na komín

Čistenie komína

tuhé alebo kvapalné palivá

menej ako 50 kW

1 x za 4 mesiace

€plynné palivá a komín je bez vložky

1 x za 6 mesiacov

plynné palivá a komín je s vložkou

1 x ročne

tuhé alebo kvapalné palivá

viac ako 50 kW

1 x za 2 mesiace

plynné palivá

1 x za 6 mesiacov

Aké doklady vystaví kominár?

 • Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína
  Kominár vám ho vystaví po vykonaní kontroly a čistenia komína a dymovodu.
 • Doklad o preskúšaní komína
  Kominár vám ho vystaví po pripojení palivového spotrebiča na komín, pri zmene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, pri zmene typu paliva alebo po stavebných úpravách na komíne.

 

Čo zahŕňa čistenie a kontrola komína?

 • spriechodnenie komínového prieduchu,
 • odstránenie vrstvy sadzí a kondenzátu,
 • kontrola, prípadne spriechodnenie výpustového otvoru na odtok kondenzátu vrátane potrubia,
 • odstránenie zoxidovanej vrstvy na vložke komína,
 • kontrolu telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
 • kontrolu voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komína a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.